Een afbeelding van Pledge Original

Pledge Original

250 mlPrijs per LT 9,96
2.49
250 ml

Pledge Meubelreiniger voor hout ontstoft, beschermt, versterkt de natuurlijke glans en verwijdert vingerafdrukken en vlekken. Lijkt minder stoffig tot 7 dagen.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

250 Milliliter

Ingrediënten

< = 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, > = 5% and < 15%Alifatische koolwaterstoffen, perfume , Limonene, LINALOOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

Samenstelling

< = 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, > = 5% and < 15% Alifatische koolwaterstoffen, perfume , Limonene, LINALOOL, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

Lees etiket voor gebruik. Dop niet draaien. Goed schudden. Houdt spuitbus rechtop en spray 15 cm van het oppervlak of direct op een doek. Voor het beste resultaat, onmiddellijk poetsen met een zachte, schone doek. Niet gebuiken op vloeren, oppervlakken van baden of niet-afgedicht hout. Bij twijfel eerst op onopvallend gedeelte testen.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking verwijderen volgens plaatselijke voorschiriftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

Bewaar op koele droge plaats.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

505697