Een afbeelding van Destop Gel express ontstopper met soda

Destop Gel express ontstopper met soda

1 lPrijs per LT 6,99
6.99
1 l

Destop gel express ontstopper met soda - 1 liter ontstopt binnen 30 minuten je toilet. Geschikt voor bij slecht wegstromend water. Veilig voor alle soorten leidingen (zelfs in plastic).

 • Geschikt voor stilstaand water
 • Werkt in slechts 30 minuten
 • Veilig voor alle soorten leidingen (zelfs in plastic)
 • Geeft geen ammoniakgeur

Omschrijving

Inhoud en gewicht

950 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

 • Gescheiden inzameling

 • Triman

Ingrediënten

Samenstelling

Bevat: Minder dan 5% kationogene oppervlakteactieve stoffen. Ingrediënten: www.rbeuroinfo.com

Geschikt voor alle soorten leidingen (douches, wastafels, toiletten, enz.). Tast email of leidingen niet aan (zelfs plastic niet). GEBRUIKSAANWIJZING: Destop Ontstopper Gel Express. Om de VEILIGHEIDSDOP te openen, houdt u de fles met één hand rechtop op een tafel en drukt u met de andere hand stevig op de dop terwijl u deze losdraait. Niet in de fles knijpen. Giet voorzichtig 1/4 van een fles, zelfs bij stilstaand water (de hele fles voor toiletten en grote leidingen). Niet overdragen. Gebruik de lege fles niet. Voeg geen kokend water of een ander product toe, zelfs geen ontstopper. Sluit goed na gebruik. Laat 30 minuten inwerken voor organische verstoppingen van het badkamertype en 4uur voor verstoppingen van het keukentype. Bij moeilijke verstoppingen: giet een halve fles en laat een nacht inwerken. Grondig spoelen. Wacht niet tot de leiding volledig verstopt is om in te grijpen. Niet mengen met andere producten, inclusief ontstoppers. Niet gebruiken op aluminium.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • Na inslikken: De mond spoelen.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Achter slot bewaren.
 • De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
+31 (0)8000 20 03 63.

822871