Een afbeelding van Destop Ontstopper turbo

Destop Ontstopper turbo

0,5 lPrijs per LT 7,78
3.89
0,5 l

Destop turbo ontstopper ontgrendelt en desinfecteert de leidingen in slechts 5 minuten. Dankzij de geconcentreerde bleekmiddelformule verwijdert deze dikke gel effectief verstoppingen.

 • Geschikt voor bij totale verstopping
 • Werkt binnen 5 minuten
 • Veilig voor alle soorten leidingen (zelfs plastic)
 • Geeft geen ammoniakgeur

Omschrijving

Extra informatie

Destop turbo ontstopper ontgrendelt en desinfecteert de leidingen in slechts 5 minuten. Het valt direct de te vernietigen verstopping aan en maakt uw leidingen schoon zonder ze te beschadigen.dankzij de geconcentreerde bleekmiddelformule verwijdert deze dikke gel effectief verstoppingen.

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

Bevat: 5% of meer maar minder dan 15%: chloorbleekmiddelen. Minder dan 5%: anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. Ingrediënten: www.rbeuroinfo.com.

Gebruiksaanwijzing: Om de veiligheidsdop te openen: zet de fles techtop neer en houd ze stevig vast, zonder in de fles te knijpen. Duw met de andere jand op de dop en draai tegelijk. Goed sluiten na gebruik. Giet de inhoud van de fles in de afvoer, zelfs bij stilstaand water. De fles na gebruik inmiddelijk wegwerpen. Voeg geen kokend water noch enig ander product toe. Laat 5 minuten inwerken om te ontstoppen. Bij moeilijke verstoppingen, wat langer laten inwerken. Overvloedig naspoelen. Niet wachten tot de afvoerleidingen volledig verstopt zijn.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
 • Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
 • Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.
 • Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.
 • Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
 • Verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken.
 • Achter slot bewaren.
 • De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

RB Netherlands
Siriusdreef 14, 2131 WT Hoofddorp
+31 (0)23.558.4500

822869