Een afbeelding van Mr Muscle Power gel ontstopper

2e

halve prijs

Mr Muscle Power gel ontstopper

1 lNormale prijs per LT 4,99
4.99
1 l

Mr muscle power gel ontstopper is een vloeibare ontstopper en vernietigt de hardnekkigste verstoppingen.

 • Werkt binnen 5 minuten
 • Veilig voor alle leidingen
 • Voor verstoppingen die veroorzaakt zijn door haar en zeepresten

Omschrijving

Extra informatie

Van badkamer tot keuken, van afvoer tot toilet, er is een krachtige Mr Muscle reiniger die u kan helpen minder schoon te maken en meer te leven.

Inhoud en gewicht

1000 Milliliter

Kenmerken

 • Corrosief

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

< = 5% chloorbleekmiddelen, zeep, amfotere oppervlakteactieve stoffen

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op:! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Bijhetinwinnenvanmedischadvies,deverpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantalminuten;contactlenzenverwijderen,indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEENbraken opwekken.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. Rook niet inademen.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Kan bijtend zijn voor metalen.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Voorzorgsmaatregelen

 • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • BIJ CONTAC MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleiding onmiddellijk uitrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
 • NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Achter slot bearen.
 • Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
 • Rook niet inademen,
 • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Gesloten verpakking op een koele plaats en rechtopstaand bewaren.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl0800 0222333

742866