Een afbeelding van Silvo Zilverpoets poetsmiddel voor zilver

Silvo Zilverpoets poetsmiddel voor zilver

175 mlPrijs per LT 13,43
2.35
175 ml

Silvo zilverpoets -175ml is gemakkelijk te gebruiken voor een langdurig resultaat. Het geeft de natuurlijke glans aan al je zilverwaar. Ook ideaal voor sieraden en bestek.

  • Langdurige glans
  • Brengt de natuurlijkeglans makkelijk en snel terug
  • Geeft een langdurige glans
  • Ideaal voor sieraden en bestek

Omschrijving

Extra informatie

Silvo zilverpoets brengt natuurlijke glans makkelijk en snel terug, en heeft een langdurig resultaat. Verwijder eenvoudig wat watten uit het blik en polijst gelijkmatig. Silvo is ook ideaal voor sieraden en bestek. Speciaal gemaakt voor al je zilverwaar. Na het gebruik van Silvo zilverpoets ziet je zilverwaar er weer als nieuw uit.

Inhoud en gewicht

175 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Ingrediënten

Ingrediënten: 5% of meer maar minder dan 15% alifatische
koolwaterstoffen, <5% zeep. Parfums, Benzyl Salicylate, Limonene. www.rbeuroinfo.com

Gebruiksinstructies: Goed schudden voor gebruik. Aanbrengen op een doek en laten drogen. Breng het doek aan op het product en maak schoon.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14 2132 WT Hoofddorp
Tel.: +31 (0)23 558 4500

810914