Een afbeelding van Glade Sense & spray lavendel navul

Glade Sense & spray lavendel navul

18 mlPrijs per LT 221,67
3.99
18 ml

Glade sense en spray calm lavender en jasmine verspreidt de geur van romige vanille, lavendelbloemen en gloeiende barnsteen in hun rustgevende symfonie van zoete eenvoud door je huis.

  • Deze navulling past in de Glade sense en spray houder
  • Sense en spray werkt op basis van een bewegingssensor
  • Een frisse geur wanneer je dat nodig hebt
  • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

  • GLADE SENSE&SPRAY NAVUL CALM LAVENDER & JASMINE

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschrijftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

647316