Een afbeelding van AH Toilet reinigingstabletten

AH Toilet reinigingstabletten

16 stuks
2.99
16 stuks

Met de Ahtoiletreinigingstabletten oceaan heb je altijd een hygienisch en fris toilet. De tabletten verwijderen hardnekkig vuil en kalk onder de waterlijn in het toilet.

  • 16 stuks
  • Met anti-kalkwerking
  • Voor een stralend wit toilet

Omschrijving

  • Toilet reinigingstabletten oceaan

Extra informatie

Gebruiksaanw?zing: verwijder het folie en leg de tablet rechtstreeks in de toiletpot-, de spoelbak- of urinoir afvoer op een plek die niet het spoelmechanisme aantast. Laat 30 minuten inwerken en vervolgens doorspoelen. In geval van hardnekkige verontreiniging 1 tablet een nacht laten inwerken en vervolgens doorspoelen. Indien nodig de behandeling herhalen. Gebruik 1 keer per week voor een blijvend schoon toilet.

Let op! Niet samen met chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Gekleurd spatwater op de vloer of op voorwerpen onmiddellijk verwijderen. Na gebruik handen wassen.

Inhoud en gewicht

16 Stuks

400 g ℮ / 16 à 25 g

Kenmerken

  • Schadelijk

  • A.I.S.E 2010

Ingrediënten

AH Toilet reinigingstabletten oceaan bevatten o.a. de volgendeIngrediënten: Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Zuurstofbleekmiddelen. <5% Parfums (LIMONENE).

Samenstelling

SULFAMIC ACID, SODIUM CARBONATE, SODIUM BICARBONATE, PARFUM, CITRIC ACID, SODIUM C12-18 ALKYL SULFATE, SODIUM CARBONATE PEROXIDE, EUCALYPTUS GLOBULUS, LIMONENE.

Dosering: 1 tablet per keer. Gebruiksaanwijzing: verwijder folie en leg de tablet rechtstreeks in de toiletpot-, de spoelbak- of urinoir afvoer op een plek die niet het spoelmechanisme aantast. Laat 30 minuten inwerken en vervolgens doorspoelen. In geval van hardnekkige verontreiniging 1 tablet een nacht laten inwerken en vervolgens doorspoelen. Indien nodig de behandeling herhalen. Gebruik 1 keer per week voor een blijvend schoon toilet.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Let op! Niet samen met chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Gekleurd spatwater op de vloer of op voorwerpen onmiddellijk verwijderen. Na gebruik handen wassen.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bevat EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

613336