AH Toiletblok dennen navul

2 x 40 gPrijs per KG 12,38
0.99
2 x 40 g
Synthetisch reinigingsmiddel

Omschrijving

Extra informatie

Het Albert Heijn Toiletblok houdt het toilet wekenlang schoon en fris bij elke spoelbeurt. Veilig voor septic-tanks.

  Inhoud en gewicht

  2 Stuk

  Gevarenaanduiding

  Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

  Voorzorgsmaatregelen

  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij onwel voelen een arts raadplegen.

  505611