WC-Eend Toiletblok original blue

per stukPrijs per KG 29,75
1.19
per stuk

WC-Eend Toiletblok Ocean Fresh reinigt het toilet bij iedere spoelbeurt

  • Helpt kalkaanslag te voorkomen
  • Werkt tot wel 3 weken
  • Bevat 1 toiletblok met 1 navulling

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Stuk

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende Organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving. Een bescherming voor de ogen dragen. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Enkel bestemd voor gebruik in de WC-pot. Zoals bij ieder schoonmaakproduct, langdurig contact met de huid vermijden. Begin met een schone toiletpot. Rol de haak uit en plaats het toiletblok onder de rand van de toiletpot daar waar het water stroomt wanneer het toilet wordt doorgespoeld

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

66837