Een afbeelding van AH Oxi vlekkenspray

AH Oxi vlekkenspray

500 mlPrijs per LT 3,58
1.79
500 ml

Spray voor witte en gekleurde was

  • Krachtig tegen hardnekkige vlekken
  • Met actieve enzymen

Omschrijving

  • Oxispray

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

AH Oxi spray bevat o.a. de volgende Ingrediënten:
Zuurstofbleekmiddelen, 5 – 15% Niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, Anionogene oppervlakteactieve stoffen, Kationogene oppervlakteactieve stoffen. <5%
Parfums. 
 

Gevarenaanduiding

Gevaar

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM (BE: 070 245 245) of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL).

de fles rechtop in een koele donkere plaats bewaren.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

828880