Melitta Antikalk poeder espressomachines

98 gPrijs per KG 38,67
3.79
98 g

Verwijdert op efficiënte wijze kalkresten die bij iedere koffiezetbeurt in de waterleidingen worden afgezet

  • Poeder

Omschrijving

Inhoud en gewicht

2 Stuk

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advise, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.BIJ CONTACT MET DE OGEN : voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minute, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.aanhoudende oogirritatie ; een arts raadplegen.

813269