Een afbeelding van Melitta Antikalk poeder espressomachines

Melitta Antikalk poeder espressomachines

98 gPrijs per KG 40,71

Alleen in de winkel

3.99
98 g

Verwijdert op efficiënte wijze kalkresten die bij iedere koffiezetbeurt in de waterleidingen worden afgezet

  • Poeder

Omschrijving

Inhoud en gewicht

98 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

1 zakje Melitta ontkalker volstaat voor 1 toepassing en dient in 500ml water te worden opgelost. Kan de watertank van het te ontkalken apparaat minder dan 500ml bevatten gebruik dan minder water en ontkalkingspoeder.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

"Veroorzaakt ernstige oogirritatie."

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Oog bescherming / gelaat bescherming dragen BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken.

Leverancier

Melitta Nederland B.V.
Postbus 340, 4200 AH Gorinchem
0183-642626

813269