Een afbeelding van Glade Brise Discreet HDR Bali Sandal

Glade Brise Discreet HDR Bali Sandal

per stuk

Alleen in de winkel

3.99
per stuk

Omschrijving

  • GLADE DISCREET HOUDER SENSUAL SANDALWOOD & JASMINE

Inhoud en gewicht

8 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Schadelijk voor het milieu

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Leverancier

SC Johnson Benelux

Postbus 22
3640 AA Mijdrecht

804630