Een afbeelding van Glade Sense & spray relaxing zen + houder

Glade Sense & spray relaxing zen + houder

18 mlPrijs per LT 343,89
6.19
18 ml

Glade sense & spray relaxing zen houder verspreidt een ontspannende geur van van verse appel, bloemen en rustgevende sandelhout.

  • Houder inclusief 2 aa batterijen en relaxing zen navulling
  • Sense & spray werkt op basis van een bewegingssensor
  • Modern en elegant design
  • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

  • GLADE SENSE&SPRAY HOUDER RELAXING

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

793596