HG Parket wash en shine

per stukPrijs per LT 8,19
8.19
per stuk

HG parket glansreiniger (wash & shine) (HG product 53) is een heerlijk fris ruikende, geconcentreerde dweilreiniger met glansherstel, speciaal ontwikkeld voor het regelmatig reinigen van zowel gelakt parket als parketvloeren behandeld met HG parket beschermfilm met glans (p.e. polish) (HG product 51). 1 liter is goed voor wel 20 dweilbeurten.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Liter. 20 Usage

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

bevat o.a.: niet ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten < 5% conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone; Parfums

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Bevat triisobutylfosfaat en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken...

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. Los 50ml (een half kopje) HG parket glansreiniger op in een halve emmer (5L) lauw water. Vervolgens de vloer moppen of dweilen met een goed uitgewrongen mop of dweil en deze regelmatig goed uitspoelen in de gemaakte oplossing. Niet naspoelen of nadweilen en de vloer uit zichzelf laten drogen.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
036‑5494700https://www.hg.eu

579504