XTLuis Hoofdluis lotion

Prijs per LT 134,60100 ml
13.46
100 ml

XTLuis Lotion is het enige geregistreerde geneesmiddel tegen hoofdluis op basis van dimeticon met bewezen werking. Door middel van een fysisch proces wordt de luis omsloten en daardoor verstikt.

omschrijving

  • Lees voor gebruik de bijsluiter. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Voor kinderen vanaf 6 maanden.

ingrediënten

4% dimeticon

Te gebruiken op dag 1 en dag 8. Laat 8 uur of een nacht inwerken. Vermijd contact met ogen.

waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. Waarschuwingen: houd het haar weg van ontstekingsbronnen, met name open vuur en brandende sigaretten, tijdens de behandeling met XTLuis. Behandeld haar brandt gemakkelijk als het vlam vat. Niet inslikken. Contact met de ogen vermijden. Indien de oplossing per ongeluk in de ogen terecht komt, met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. Stop de behandeling zodra huidreacties zich voordoen of bij elk ander symptoom van lokale of algemene overgevoeligheid. Wees voorzichtig als er gemorst is met XTLuis, de vloer kan glad worden.

dosering

  • Dosering: 1. Maximale dosering per dag: 1.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Niet meer gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum.

617838