Een afbeelding van Ipuro Lavender touch roomspray

Ipuro Lavender touch roomspray

per stuk
4.99
per stuk

Het samenspel van de heerlijke geur van lavendel met subtiele frissen noten en citrusgeuren staat voor puurheid en onschuld.

  • Lang aanhoudende geurbeleving
  • Hoogste kwaliteit - made in europe
  • Gecomponeerd door parfumeurs
  • Gerecycled verpakkingen

Omschrijving

Inhoud en gewicht

120 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

Samenstelling

TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COUMARIN, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Ontvlambare vloeistof en damp.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bevat TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COUMARIN, HYDROXYISOHEXYL 3-CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Na het werken met dit product handen grondig wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.Inhoud/verpakking afvoeren naar de regionale/nationale voorschriften en niet met het huisvuil.

77874