Een afbeelding van Glade Sense & spray apple cosy cider navulling

Glade Sense & spray apple cosy cider navulling

18 mlPrijs per LT 266,11
4.79
18 ml

Met de Glade sense en spray navulling - apple cosy cider, geniet je deze winter thuis van de geur van warme appels en kaneel.

  • Navulling apple cosy cider voor Glade sense en spray
  • Geur verrijkt met essentiele olien
  • Sense en spray maakt gebruik van een bewegingssensor
  • Een heerlijke geur wanneer je het nodig hebt

Omschrijving

  • GLADE SENSE & SPRAY NAVUL APPLE COSY CIDER

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Kan een allergische huidreactie veroorzaken.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschrijftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

884056