Een afbeelding van WC-Eend Fresh discs lime navulling

WC-Eend Fresh discs lime navulling

36 mlPrijs per LT 83,06
2.99
36 ml

Wc-eend fresh discs navulling lime bevat een gel disc dat het toilet reinigt en verfrist bij iedere spoelbeurt. Beschermt tegen kalkaanslag*.

  • Voorkomt kalkaanslag waarin bacteriën kunnen groeien*
  • Het is een eenvoudig te gebruiken, schone en snelle toepassing
  • Hygiënisch aanbrengen: geen direct contact met het toilet
  • Continu frisse geur en werkt tot wel 8 weken

Omschrijving

Extra informatie

Navulling met 6 discs, houder niet inbegrepen.

Reinigt en verfrist in 3 simpele stappen: 1) klikken 2) drukken 3) spoelen.

*de fresh discs formule vormt met elke spoelbeurt een beschermend schild aan de binnenkant van de toiletpot en helpt zo kalkaanslag te voorkomen.

Inhoud en gewicht

36 Milliliter

Ingrediënten

< = 5% Anionische oppervlakteactieve stoffen, > = 15% and < 30% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume , Limonene, CITRAL, GERANIOL

Samenstelling

< = 5% Anionische oppervlakteactieve stoffen, > = 15% and < 30% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, perfume , Limonene, CITRAL, GERANIOL

GEBRUIKSAANWIJZING - Zorg ervoor dat het toilet schoon is. 1. KLIKKEN. Lijn de grote knop op de gelhouder uit met de gaten op de handgreep. Verwijder de dop en bewaar deze. 2. PLAATSEN. Plaats het open uiteinde van de gelhouder tegen de blnnenkant van de tolletpot, op een plek waar water stroomtals je doorspoelt. 3. DRUKKEN. Houd de knop Ingedrukt terwljl je de houder tegen de tolletpot duwt totdat de knop kllkt en deze in het volgende gaatjezit. Nietdraaien. 4. DOP SLUITEN. Trek de houder recht terug om een gel disc achter te laten.

Gevarenaanduiding

Niet van toepassing

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschrijften

Schadelijk voor in het water levende Organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Na het werken met dit product de banden grondig wassen. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIG I FCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Inhoud/container verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Goed toezicht houden op jonge kinderen wanneer ze zieh i

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3540 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

704404