Een afbeelding van Loctite Secondelijm

Loctite Secondelijm

3 g
3.99
3 g

Vloeibare secondelijm voor een snelle en supersterke verlijming van onder andere leder, metaal, papier en karton. Ideaal voor verlijmingen op moeilijk te bereiken plaatsen en breukvlakken.

  • Vloeibare universele secondelijm
  • Water & vaatwasserbestendig
  • Kleine dosis eenmalig gebruik
  • Verpakking bevat 3 tubes

Omschrijving

Inhoud en gewicht

3 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatiVeroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Inademing van damp vermijdenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeep.Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften

686754