Een afbeelding van HG Vlekverwijderaar

HG Vlekverwijderaar

500 mlPrijs per LT 13,18

Alleen in de winkel

6.59
500 ml

Omschrijving

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Ingrediënten

bevat o.a.:
anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolinone; parfums

Samenstelling

bevat o.a.: anionogene oppervlakteactieve stoffen < 5% conserveringsmiddelen: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone; parfums

De nippel op de voorzijde een kwartslag draaien. Het te reinigen oppervlak besproeien. Met een schone doek, liefst badstof, of keukenpapier het vuil opnemen en het oppervlak droogwrijven. Afhankelijk van de graad van vervuiling de behandeling herhalen. Na gebruik de nippel weer een kwartslag draaien (OFF).

Gevarenaanduiding

  • Waarschuwing
  • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • Bevat 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

  • Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
  • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere
https://www.hg.eu036‑5494700036 54 94 727036 54 94 777

579471