AH Toiletblok aqua navul

2 x 40 gPrijs per KG 12,38
0.99
2 x 40 g

Ah vast toiletblok oceaan reinigt het toilet bij iedere spoeling en houdt het toilet wekenlang fris.

  • Met een heerlijk frisse geur
  • Langdurige werking
  • Zonder gevaar voor septische putten
  • Navulling

Omschrijving

Extra informatie

Gebruiksaanwijzing: houd de achterzijde van de houder naar u toe. Houd met uw wijsvinger de achterzijde open en plaats de navulling in de houder. Sluit de houder door stevig aan te drukken. Folie niet verwijderen, deze lost na enkele spoelingen vanzelf op. Hang de houder aan de rand van het toilet.

Inhoud en gewicht

80 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bevat 4-TERT-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

605445