AH klantenservicewinkel
Is er een maximum aan het aantal klanten in jullie winkels?
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die de overheid maandag 23 maart 2020 aankondigde, hebben we, samen met de andere supermarkten in Nederland, aanvullend beleid opgesteld om de klantenstroom in winkels te reguleren en de 1,5 meter afstand altijd te kunnen garanderen.

 
De aanvullende maatregelen:
• Om 1,5 meter afstand in de winkel te waarborgen mag maximaal één klant per 10 m2 in de winkel aanwezig zijn.
• Het gebruik van een winkelwagen is verplicht voor alle klanten.
• Indien winkels geen of onvoldoende winkelwagens hebben, kunnen klanten een mandje gebruiken. Het aantal
winkelwagens en mandjes wordt beperkt.
• Als het maximumaantal klanten aanwezig is in de winkel, vragen wij klanten buiten de winkel te wachten tot een andere klant de winkel verlaat. Hiervoor worden waar mogelijk wachtplaatsen ingericht.
• Bij de winkel zorgt een beveiliger of medewerker ervoor dat er niet meer klanten dan toegestaan de winkel ingaan.
• Klanten die werkzaam zijn in de zorg krijgen op vertoon van hun werkgeversbadge voorrang als er een wachtrij buiten de winkel is.
 
Meer informatie over deze en andere maatregelen vind je op ah.nl/samen.