VOOR 0.99

Glorix Wc blok blauw water pink magnolia

53 gNormale prijs per KG 58,30

vanaf maandag

3.09
0.99
53 g

Het Glorix WC blok Blauw Water Pink Magnolia geeft elke spoelbeurt de kracht van nieuwe Glorix Power 5+.

  • Met reinigend schuim
  • Zorgt elke spoelbeurt voor een intense hygienische reiniging
  • Anti-Kalk werking
  • Langdurige frisheid in het toilet

Omschrijving

  • Power 5+ Pink Magnolia Toiletblok

Extra informatie

Het Glorix WC blok Blauw Water Pink Magnolia geeft elke spoelbeurt de kracht van nieuwe Glorix Power 5+: 1. Reinigend schuim. 2. Anti-Kalk. 3. Lang fris. 4. Langer Blauw Water. 5. Intense hygienische reiniging. Gebruiksaanwijzing: - Vouw de hanger open. - Hang het toiletblok over de rand van het toilet, zodat het blok in contact komt met water bij het doorspoelen. - Als het toiletblok op is de hanger weggooien in de vuilnisbak. - Was de handen na het aanraken. Met Glorix je hele toilet echt schoon!

Met het stappenplan van Glorix houd je je toilet gemakkelijk hygienisch schoon, zowel in- als rondom het toilet en zowel onder- als boven water. Stap 1: Gebruik dagelijks Glorix Bleek in het toilet voor hygienische reiniging. Stap 2: Gebruik daarnaast Glorix 100% Anti-Kalk voor een stralend wit toilet zonder kalkaanslag. Stap 3: Gebruik een Glorix Power 5 Toiletblok voor een hygienisch schoon toilet tussen de spoelbeurten door. Stap 4: Houd het toilet tussen de schoonmaakbeurten door hygienisch schoon met de Glorix Toiletdoekjes. Stap 5: Maak de gehele toiletruimte snel, gemakkelijk en hygienisch schoon met de Glorix Bleek Spray. Zo bent u er zeker van dat uw toilet altijd glanzend schoon is en heerlijk fris ruikt.

Inhoud en gewicht

1 Stuk

Kenmerken

  • Groene Punt

  • AISE (Charter for Sustainable Cleaning)

  • Corrosief

Ingrediënten

Ingrediënten: >30% anionogene oppervlakte-actieve stoffen, 5-15% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, <5% parfum, fosfaten, aromatische koolwaterstoffen, limonene, linalool, citral, citronellol, hexyl cinnamal, alpha-isomethyl ionone

Gevarenaanduiding

EUH208:Bevat Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes, Linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.H315:Veroorzaakt huidirritatie.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P273:Voorkom lozing in het milieu.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

• Vouw de hanger open. • Hang het toiletblok over de rand van het toilet, zodat het blok in contact komt met water bij het doorspoelen. • Als het toiletblok op is, weggooien in de vuilnisbak. • Was de handen na het aanraken.

Leverancier

Unilever
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

Agent

Unilever Nederland B.V. Consumentenservice
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

602694