Glorix Wc blok power 5 met bleek

55 gPrijs per KG 54,36
2.99
55 g

Geef elke spoelbeurt de kracht van nieuwe Glorix power 5.

  • Met reinigend schuim
  • Zorgt elke spoelbeurt voor een hygiënische reiniging
  • Anti-kalk werking
  • Langdurige frisheid in het toilet met een glanzend eindresultaat

Omschrijving

  • Bleek toiletblok

Extra informatie

Glanzend eindresultaat.

Geef elke spoelbeurt de kracht van nieuwe Glorix power 5.

Het Glorix wc blok geeft elke spoelbeurt de kracht van nieuwe Glorix power 5: 1. Reinigend schuim. 2. Anti-kalk. 3. Lang fris. 4. Glans. 5. Hygiënische reiniging. Gebruiksaanwijzing: - vouw de hanger open. - Hang het toiletblok over de rand van het toilet, zodat het blok in contact komt met water bij het doorspoelen. - Als het toiletblok op is, weggooien in de vuilnisbak. - Was de handen na het aanraken. Met Glorix je hele toilet écht schoon! Met het stappenplan van Glorix houd je je toilet gemakkelijk hygiënisch schoon, zowel in- als rondom het toilet en zowel onder- als boven water. Stap 1: gebruik dagelijks Glorix bleek in het toilet voor hygiënische reiniging. Stap 2: gebruik daarnaast Glorix 100% anti-kalk voor een stralend wit toilet zonder kalkaanslag. Stap 3: gebruik een Glorix power 5 toiletblok voor een hygiënisch schoon toilet tussen de spoelbeurten door. Stap 4: houd het toilet tussen de schoonmaakbeurten door hygiënisch schoon met de Glorix toiletdoekjes. Stap 5: maak de gehele toiletruimte snel, gemakkelijk en hygiënisch schoon met de Glorix bleek spray. Zo bent u er zeker van dat uw toilet altijd glanzend schoon is en heerlijk fris ruikt.

Inhoud en gewicht

55 Gram

Kenmerken

  • AISE (Charter for Sustainable Cleaning)

Ingrediënten

Ingrediënten: >30% anionogene oppervlakte-actieve stoffen, 5-15% niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen, <5% parfum , fosfaten , chloorbleekmiddel (natriumhypochloriet), aromatische koolwaterstoffen , linalool, citral, D-limonene

• Vouw de hanger open. • Hang het toiletblok over de rand van het toilet, zodat het blok in contact komt met water bij het doorspoelen. • Als het toiletblok op is, weggooien in de vuilnisbak. • Was de handen na het aanraken.

Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften. Bevat Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes. Kan een allergische reactie veroorzaken. Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. Anti-Gifcentrum : 070/245.245

Leverancier

Nl:Unilever Belgium
Nl:Humaniteitslaan 292, 1190 Brussel
nl:078/15.22.15fr:078/15.22.15https://nl:www.unilever.comhttps://fr:www.unilever.com

847935