Een afbeelding van Glorix WC blok power 5 met bleek
VOOR 0.99

Glorix WC blok power 5 met bleek

55 gNormale prijs per KG 68,91

vanaf maandag

3.79
0.99
55 g

Het Glorix Bleek WC blok geeft elke spoelbeurt de kracht van Glorix Power 5, tot wel 300 spoelbeurten lang.

 • Glorix Bleek WC Blok met reinigend schuim, tot wel 300 spoelbeurten lang
 • Glorix toiletblokken zorgen elke spoelbeurt voor een hygiënische reiniging
 • Glorix toiletblok met anti-kalk werking en een 100% recyclebare hanger
 • Voor een langdurig schoon en fris toilet

Omschrijving

Extra informatie

Het Glorix Bleek WC blok geeft elke spoelbeurt de kracht van Glorix Power 5, tot wel 300 spoelbeurten lang. Het product heeft diverse voordelen! Het reinigend schuim met anti-kalk werking houdt je toilet lang fris en zorgt bovendien voor glans en een hygiënische reiniging. Zo geniet jij dagelijks van een schoon toilet. De hanger is bovendien 100% recyclebaar! Gebruiksaanwijzing: - Vouw de hanger open. - Hang het toiletblok over de rand van het toilet, zodat het blok in contact komt met water bij het doorspoelen. - Als het toiletblok op is, weggooien in de vuilnisbak. - Was de handen na het aanraken. Met Glorix maak je je hele toilet écht schoon! Met het stappenplan van Glorix houd je je toilet gemakkelijk hygiënisch schoon, zowel in als rondom het toilet en zowel onder als boven water. Stap 1: Gebruik dagelijks Glorix Bleek in het toilet voor hygiënische reiniging. Stap 2: Gebruik daarnaast Glorix 100% Anti-Kalk voor een stralend wit toilet zonder kalkaanslag. Stap 3: Gebruik een Glorix Power 5 Toiletblok voor een hygiënisch schoon toilet tussen de spoelbeurten door. Stap 4: Houd het toilet tussen de schoonmaakbeurten door hygiënisch schoon met de Glorix Toiletdoekjes. Stap 5: Maak de gehele toiletruimte snel, gemakkelijk en hygiënisch schoon met de Glorix Bleek Spray. Zo ben je er zeker van dat het toilet altijd glanzend schoon is en heerlijk fris ruikt.

Inhoud en gewicht

1 Stuks. 55 Gram

Kenmerken

 • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

INGREDIËNTEN: 30%: Anionogene oppervlakte-actieve stoffen. 5-15%: Niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen. <5%: Aromatische koolwaterstoffen,Chloorbleekmiddel (Natriumhypochloriet), Fosfaten, Parfum. Linalool, Citral, D-Limonene.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Veroorzaakt huidirritatie.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Bevat <naam van de sensibiliserende stof>. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Voorkom lozing in het milieu.
 • Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar …

Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijder: Voorkom lozing in het milieu. Verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke voorschriften

Leverancier

Unilever Nederland, Glorix
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam
078/15.22.15https://www.unilever.com

847935