HG Groen aanslag reiniger

1 lPrijs per LT 6,95
6.95
1 l
Groene aanslag op tegels, bestrating en muren?

Omschrijving

Extra informatie

Deze wordt veroorzaakt door aangroei van algen en wieren, die ons vochtige klimaat heerlijk vinden. HG groene aanslagreiniger bestrijdt deze groene aanslag en zorgt ervoor, dat het lange tijd niet terugkomt. Dit product is biologisch afbreekbaar en in verdunde vorm ongevaarlijk voor gras en planten. Aanbrengen met gieter, plantenspuit of pompdrukspuit.

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Corrosief

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Werkzame stof en gehalte: N,N-didecyldimethylammoniumchloride: 50 g/l.

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel.Zeer giftig voor in het water levende organismen.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. HG groene aanslagreiniger moet bij droog weer aangebracht worden en bij voorkeur in een periode waarin de eerste 2 dagen geen regen verwacht wordt. HG groene aanslagreiniger oplossen in een verhouding van 1:20 met water, of een kwart fles op een halve emmer water. Breng de oplossing aan met een gieter, harde bezem of plantenspuit. Doordat HG groene aanslagreiniger geen schadelijke stoffen achterlaat, hoeft er niet te worden nagespoten. Na behandeling is het oppervlak voor maanden perfect beschermd tegen algengroei.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
https://www.hg.eu036‑5494700

55701