Een afbeelding van Vapona Anti mug apparaat & tabletten bel

Vapona Anti mug apparaat & tabletten bel

per stuk

Alleen in de winkel

6.49
per stuk

Verjaag muggen efficient met het Vapona anti mug tablet apparaat.

  • Per nacht (8 uur) is een tablet nodig,
  • Bij dit apparaat zijn 10 tabletten bijgesloten

Omschrijving

Inhoud en gewicht

1 Stuks

Kenmerken

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Ingrediëntendeclaratie volgens Detergentenverordening 648/2004/EG:
not applicable

Samenstelling

Ingrediëntendeclaratie volgens Detergentenverordening 648/2004/EG: not applicable

1. Neem de tablet uit de verpakking. Plaats de tablet in de verdamper. 2. Sluit de verdamper aan op het stroomnet (230V). Het optimale beschermingsniveau wordt bereikt 25 minuten nadat de verdamper is aangesloten.

Gevarenaanduiding

  • Waarschuwing
  • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

  • IInhoud / verpakking afvoeren volgens de regels geldend in uw streek.
  • Buiten het bereik van kinderen houden.
  • Voorkom lozing in het milieu.
  • Gelekte/gemorste stof opruimen.
  • Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften.

Leverancier

Henkel Nederland
Postbus 2100 – 3430 CW Nieuwegein
0800-0228182

665077