Een afbeelding van Jungle Formula Maximum original

Jungle Formula Maximum original

75 mlPrijs per LT 266,00

Alleen in de winkel

19.95
75 ml

Jungle formula maximum original spray 75ml.

  • Effectieve bescherming tegen alle soorten muggen en teken
  • Gebruiksvriendelijk (verstuiven, snel aan te brengen)
  • Geschikt voor gebieden met een hoog risico op malaria

Omschrijving

  • Anti-insect spray met 50% DEET voor een maximale bescherming tegen muggen en teken. Met aangename geur van plantenextracten.
Doseringsvorm:
Spray

Extra informatie

Jungle formula, je beste wapen tegen muggen. Al jaren bekend om haar bewezen effectiviteit in de meest extreme omstandigheden. Deze anti-muggen spray bevat 50% deet en plantenextracten voor een langdurige maximale bescherming. jungle formula maximum original spray geeft met een keer aanbrengen gemiddeld 9 uur bescherming tegen de meest voorkomende mugensoorten in Nederland en 8,5 uur bescherming tegen. voor sommige tropische muggensoorten kan de beschermingstijd korter zijn: beschermt 4 uur tegen de gelekoortsmug en 8 uur tegen de malariamug.

Inhoud en gewicht

75 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Ingrediënten

INGREDIËNTEN N,N-diethyl-m-toluamide (DEET (50%) 485g/kg) CAS 134-62-3, ethyl alcohol.

Allergie-informatie

Bevat:
Benzylbenzoaat
Kan bevatten:
Linalool

Voor gebruik in gebieden met een hoog risico op malaria of andere door insecten overdraagbare ziekten. Voor volwassenen en kinderen vanaf 18 jaar. GEBRUIKSAANWIJZING Breng zacht en gelijkmatig aan op alle blootgestelde huid. Voor gebruik op het gezicht, spuit eerst in de handpalm alvorens aan te brengen. Spaarzaam toepassen, niet op het gehele lichaam maar uitsluitend op onbeschermde huid. Kan ondersteboven worden gebruikt. Handen wassen na gebruik. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik en voor afwering van muggen en teken bij mensen. De verpakking goed sluiten.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Factoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid en zweten kunnen de werking beïnvloeden. WAARSCHUWING licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bevat linalool, linalylacetaat, benzylbenzoaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Vermijd contact met ogen, slijmvliezen en beschadigde huid. Voorkom contact met etenswaren, kunststoffen en gelakte oppervlakken. Niet vaker dan 1 maal per dag gebruiken. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 18 jaar.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Licht ontvlambare vloeistof en dampVeroorzaakt ernstige oogirritatieSchadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houdenNiet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuitenAlleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruikenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelenBij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden

Niet in direct zonlicht plaatsen en droog bewaren. Verwijder: Lozing in het milieu voorkomen en verpakking niet hergebruiken. Buiten het bereik van kinderen houden.

Leverancier

Omega Pharma Nederland BV
Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam

728732