Een afbeelding van Brasso Koperglans poetsmiddel

Brasso Koperglans poetsmiddel

175 mlPrijs per LT 17,09
2.99
175 ml

Brasso koperpoets poetsmiddel voor koperglas is speciaal ontworpen om verbeterde resultaten en een langduriger glans te bieden. Brasso is geschikt voor messing, koper, tin, roestvrij staal en chroom.

  • Geeft een langdurige glans
  • Bevat geen parfum
  • Eenvoudig te gebruiken
  • Geschikt voor messing, koper, tin, roestvrij staal en chroom

Omschrijving

Extra informatie

Brasso koperpoets poetsmiddel voor koperglans is speciaal ontworpen om verbeterde resultaten en een langdurigere glans te bieden. Brasso is geschikt voor messing, koper, tin, roestvrij staal en chroom.

Inhoud en gewicht

175 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Samenstelling

Ingrediënten: >30 % alifatische koolwaterstoffen, 5 -15 % zeep. www.rbeuroinfo.com

Gebruiksaanwijzing: GOED SCHUDDEN. Aanbrengen met een zachte doek. Vóór het opdrogen, uitpoetsen met een droge en zachte doek.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Ontvlambare vloeistof en damp.Veroorzaakt huidirritatie.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen.Na het werken met dit product handen grondig wassen.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.Achter slot bewaren.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

RB Hygiene Home Netherlands
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp
Tel.: +31 (0)23 558 4500

810918