Een afbeelding van Glade Sense & spray Bali sandalhout/ jasmijn

Glade Sense & spray Bali sandalhout/ jasmijn

18 mlPrijs per LT 230,56
4.15
18 ml

Glade sense en spray sensual sandalwood en jasmine verspreidt de comfortabele geur door je huis van warme amber, sandelhout en verrassende tonen van bergamot en jasmijn.

  • Deze navulling past in de Glade sense en spray houder
  • Sense en spray werkt op basis van een bewegingssensor
  • Een frisse geur wanneer je dat nodig hebt

Omschrijving

Inhoud en gewicht

18 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

- Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriftenVerwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Leverancier

SC Johnson
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

797021