Een afbeelding van Glade Touch & fresh sandalwood navulling

Glade Touch & fresh sandalwood navulling

20 mlPrijs per LT 184,50
3.69
20 ml

Glade touch en fresh sensual sandalwood en jasmine duo navulling geeft de comfortabele geur van warme amber, sandelhout, bergamot en jasmijn.

 • Ervaar frisheid met touch en fresh
 • Geschikt om te gebruiken in de Glade touch en fresh houder
 • Een frisse geur wanneer je dat nodig hebt
 • Geur verrijkt met essentiele olien

Omschrijving

Extra informatie

Prikkel je zintuigen en ontdek het ruime assortiment van glade. Glade is een ware expert in geuren en werkt daarvoor samen met de beste parfumhuizen om nieuwe producten te ontwikkelen voor elke gelegenheid. Of je nu op zoek bent naar een product om je huis te verfrissen of om sfeer te creeren, Glade inspireert door middel van geur.

Inhoud en gewicht

20 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
 • Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
 • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke voorschriften
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Inademing van stof/ rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
 • BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
 • Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl

811049