Een afbeelding van Mr Muscle Cerafix

2+1

gratis

Mr Muscle Cerafix

200 mlNormale prijs per LT 15,25

vanaf maandag

3.05
200 ml

Mr muscle cerafix reinigt, beschermt en geeft glans aan keramische-, halogeen- en inductiekookplaten!

  • Brengt een beschermende laag aan op de kookplaat
  • Voorkomt het inbranden van voedselresten, zelfs suikers
  • De natuurlijke glans van de kookplaat blijft behouden
  • Geschikt voor dagelijks gebruik

Omschrijving

Inhoud en gewicht

200 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Ingrediënten

Samenstelling

< 5% niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen, > 30% Alifatische koolwaterstoffen, perfume

Eventuele voedselresten verwijderen, Schudden voor gebruik. Spaarzaam gebruiken. Enkele druppels Mr Muscle* Cerafix op de koude kookpiaat aanbrengen en uitwrijven met keukenpapier. Opwrijven met droog keukenpapier. Geen vochtige doek gebruiken, om de beschermiaag te behouden.

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Buiten het bereik van kinderen houden

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22
3640 AA Mijdrecht
https://www.scjohnson.nl0800 0200 333

580476