Mr Muscle Cerafix

200 mlPrijs per LT 9,95
1.99
200 ml

Mr Muscle Cerafix reinigt, beschermt en geeft glans aan kermische-, halogeen- en inductiekookplaten.

  • Brengt een beschermende laag aan op de kookplaat
  • Voorkomt het inbranden van voedselresten, zelfs suikers
  • De natuurlijke glans van de kookplaat blijft behouden
  • Geschikt voor dagelijks gebruik

Omschrijving

Inhoud en gewicht

200 Milliliter

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Buiten het bereik van kinderen houden Eventuele voedselresten verwijderen, Schudden voor gebruik. Spaarzaam gebruiken. Enkele druppels Mr Muscle* Cerafix op de koude kookpiaat aanbrengen en uitwrijven met keukenpapier. Opwrijven met droog keukenpapier. Geen vochtige doek gebruiken, om de beschermiaag te behouden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

580476