Een afbeelding van Glade Automatic spray apple cosy cider

Glade Automatic spray apple cosy cider

269 mlPrijs per LT 18,92
5.09
269 ml

Glade navulling voor automatic spray - apple cosy cider, genieten van de heerlijke geur van warme appels en kaneel.

  • Navulling apple cosy cider voor Glade automatic spray
  • Geur verrijkt met essentiele olien
  • Stel zelf je timer in: kies uit 1 van de 3 instellingen
  • Perfect voor grote kamers in huis

Omschrijving

Inhoud en gewicht

269 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.erwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Leverancier

SC Johnson Benelux
Postbus 22 3640 AA Mijdrecht

884059