Een afbeelding van AH Machineverfrisser

AH Machineverfrisser

5 mlPrijs per LT 298,00
1.49
5 ml

Omschrijving

  • Vaatwasmachine verfrisser

Inhoud en gewicht

5 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

AH Vaatwasmachine verfrisser bevat o.a. de volgende
Ingrediënten:
Parfums (LIMONENE, CITRAL, BENZYL ALCOHOL).

de verfrisser aan de bovenkorf van de vaatwasser hangen, zodat de sproeiarm niet geblokkeerd wordt.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Do not put in contact with porous plastic containers and kitchenware.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat EUCALYPTOL, CITRAL-ACID ISOMERIZED. Kan een allergische reactie veroorzaken.

vorstvrij bewaren bij maximaal 40°C, in originele verpakking. Lees het etiket van dit product zorgvuldig door en houd alle informatie op dit etiket beschikbaar gedurende de gehele levensduur van dit product.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.beNL 0800-0305 / BE 0800-77705

733458