50%

korting

Airwick Toiletblok duo hibis lelietjes van dalen

70 gNormale prijs per KG 78,43
5.49
2.74
70 g

Het Air Wick geparfumeerd toilet blok - frisse hibiscus en lelietje-van-dalen - duo pack beschermt je wc tegen kalk en geeft een intensieve reiniging en glans. Houdt je wc tot 10 weken lang fris.

  • Houdt uw toilet tot 10 weken lang fris
  • Geeft een frisse geur van hibiscus en lelietje-van-dalen
  • Zeg vaarwel tegen kalk in de wc en verwelkom glans
  • Het schuim wat de toilet blok afgeeft zorgt voor een intensieve reiniging

Omschrijving

Extra informatie

Air wick geparfumeerd toilet blok - frisse hibiscus en lelietje-van-dalen - duo pack is parfum voor uw toilet. Het toilet blok biedt u een frisse geur van hibiscus en lelietje-van-dalen. Het verfijnde design zorgt voor 10 weken frisheid in u wc. daarnaast heeft het Air Wick geparfumeer toilet blok extra voordelen zoals het voorkomen van kalk in uw wc en zorgt de schuim voor een glans. Voorkom kalk in je wc met Air Wick geparfumeerd toilet blok.

Inhoud en gewicht

70 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel.H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.EUH208:Bevat 1,6-octadien-3-ol,3,7-dimethyl; Ethanone,1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl); Benzenepropanal,4-(1,1-dimethylethyl)-a-methyl; Cyclohexene,1-methyl-4-(1-methylethenyl)-; Citronellol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P315:Onmiddellijk een arts raadplegen.P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P501:De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

731452