Een afbeelding van Airwick Toiletblok single - frisse oceaanmist

Airwick Toiletblok single - frisse oceaanmist

35 gPrijs per KG 85,43
2.99
35 g

Het Air Wick geparfumeerd toilet blok - frisse oceaanmist en turquoise koraal - 1 stuk beschermt je wc tegen kalk en geeft een intensieve reiniging en glans. Houdt je wc tot 5 weken lang fris.

  • Houdt uw toilet tot 5 weken lang fris
  • Geeft een frisse geur van oceanmist en turquoise koraal
  • Zeg vaarwel tegen kalk in de wc en verwelkom glans
  • Het schuim wat de toilet blok afgeeft zorgt voor een intensieve reiniging

Omschrijving

Extra informatie

Air wick geparfumeerd toilet blok - frisse oceaanmist en turquoise koraal - 1 stuk is parfum voor uw toilet. Het toilet blok biedt u een frisse geur van hibiscus en lelietje-van-dalen. Het verfijnde design zorgt voor 5 weken frisheid in u wc. daarnaast heeft het Air Wick geparfumeer toilet blok extra voordelen zoals het voorkomen van kalk in uw wc en zorgt de schuim voor een glans. Voorkom kalk in je wc met Air Wick geparfumeerd toilet blok.

Inhoud en gewicht

35 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Gevaarlijk

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bevat Nerol; ISO E SUPER (1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2, 1,00- 5,00* 3,8,8 -naphthalenyl)ethanone)(OTNE); Eucalyptol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product de handen grondig wassen.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Onmiddellijk een arts raadplegen.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Leverancier

731442