Een afbeelding van Care Plus Anti-Insect teek

Care Plus Anti-Insect teek

60 mlPrijs per LT 199,17
11.95
60 ml

Care plus anti-teek is een insectwerend middel tegen teken op basis van natuurlijke lemon-eucalyptus extracten. Biedt tot 6 uur bescherming en kan gebruikt worden door iedereen vanaf 3 maanden.

  • Sterk teekwerend middel op basis van citriodiol
  • Speciaal geschikt voor beschermen tegen teken
  • Biedt tot 6 uur bescherming tegen teken
  • Geschikt voor kinderen vanaf 3 maanden

Omschrijving

  • Care Plus® Anti-Insect Anti-Tick Spray beschermt de gebruiker gemiddeld 4-6 uur tegen teken.
  • Buiten het bereik van kinderen houden. Voor gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Inhoud en gewicht

60 Milliliter

Kenmerken

  • Ontvlambaar

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Groene Punt

Ingrediënten

Samenstelling

Samenstelling: Actieve stof: Eucalyptus Citriodora Oil, hydrated, cyclized 30% w/w (CAS 1245629-80-4) Ethanol 27,5% w/w (CAS 64-17-5), Propan-2-ol 11,8 % (CAS 67-63-0)

Het middel een keer per dag opbrengen. Gebruik alleen buiten of op een goed geventileerde plaats. Product spaarzaam en zorgvuldig aanbrengen op onbedekte lichaamsdelen; verdeel het middel gelijkmatig over de huid. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 3 maanden. Het middel niet aanbrengen bij de ogen, op de lippen en op beschadigde huid (wonden). Eveneens niet aanbrengen op plaatsen waar door buiging van gewrichten, veelvuldige buiging van de huid normaal is; dus niet aanbrengen in de knieholte en de elleboogholte. Draag bij voorkeur een lange broek en/of shirt met lange mouwen.

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Kan een allergische reactie veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Ontvlambare vloeistof en damp.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Schadelijk bij inademing.Bevat Citronellol ; Cineol ; Citronellal ; d-Limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken.Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Leverancier

Tropenzorg B.V.
De Huchtstraat 14 NL-1327 EE Almere
+31 (0)36 5334711https://www.careplus.euhttps://www.malariafree2030.org

120480547