Een afbeelding van AH Mini spray navulling lavendel

AH Mini spray navulling lavendel

24 mlPrijs per LT 49,58
1.19
24 ml

Twee mini spray navullingen voor het verstuiven van een heerlijk, frisse lavendelgeur.

  • 2x ca. 100 verstuivingen
  • Dit spuitbusje past ook in een houder van een a-merk
  • Handig om op voorraad te hebben

Omschrijving

  • Lavendel mini spray navulling

Inhoud en gewicht

24 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk

  • Ontvlambaar

Ingrediënten

AH Lavendel mini spray bevat o.a. de volgende
Ingrediënten:
Parfums (LINALOOL, D-LIMONENE).

Samenstelling

ETHANOL, PETROLEUM GASES LIQUEFIED, 2,6-DIMETHYLOCT-7-EN-2-OL, LINALYL ACETATE, TETRAHYDROLINALOOL, ALPHA-CEDRENE, D-LIMONENE, LINALOOL, 1-(5,5-DIMETHYL-1-CYCLOHEXEN-1-YL)PENT-4-EN-1-ONE, NOPYL ACETAT

Waarschuwingen en gebruiksbeperkingen

Let op! Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product.

Gevarenaanduiding

Gevaar

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Voorkom lozing in het milieu. Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval (BE) of weggooien bij restafval (NL). Bevat LINALOOL, NOPYL ACETATE, D-LIMONENE, DIMETHYLCYCLOHEXENYL 3-BUTENYL KETONE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Leverancier

Albert Heijn B.V.
Provincialeweg 11, 1506 MA ZAANDAM, Nederland
https://www.ah.nlhttps://www.ah.be

835559