Een afbeelding van Driehoek Zachte zeep

Driehoek Zachte zeep

900 gPrijs per KG 2,50
2.25
900 g

Driehoek Zachte Zeep kent vele toepassingen zoals het reinigen van vloeren, tegels, sanitair, douche, toilet en voor kleine handwasjes Al meer dan 110 jaar natuurlijk schoon.

  • Natuurlijk schoon.
  • Zachte zeep op basis van natuurlijke ingrediënten.
  • Veilig & Verzorgend.

Omschrijving

Extra informatie

Al meer dan 110 jaar natuurlijk schoon.

Inhoud en gewicht

900 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk

Ingrediënten

Ingrediënten: bevat LIMONENE, POTASSIUM HYDROXIDE.

Driehoek zachte Groene Zeep kunt u gebruiken voor vele toepassingen zoals bijvoorbeeld het reinigen van vloeren, tegels, sanitair, douche, toilet, etc. Ook voor kleine handwasjes en vlekken in uw kleding is het prima te gebruiken. Op geverfde oppervlakken bij voorkeur niet onverdund gebruiken. Dosering: 3 eetlepels oplossen in emmer warm water (8 tot 10 liter). Gebruiken met spons, borstel of doek. Bij vlekken: de zeep direct aanbrengen op de vlek en even in laten werken. Verdund: Naspoelen overbodig. Onverdund: Naspoelen met schoon water.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Leverancier

The Green Soap Company
Eindenhoutstraat 28, 2012 ML Haarlem
info@driehoekzeep.nl31235422304

91171