Driehoek Zachte zeep

900 gPrijs per KG 2,43
2.19
900 g

Driehoek Zachte Zeep kent vele toepassingen zoals het reinigen van vloeren, tegels, sanitair, douche, toilet en voor kleine handwasjes

  • Natuurlijk schoon.
  • Zachte zeep op basis van natuurlijke ingrediënten.
  • Veilig & Verzorgend.
Al meer dan 110 jaar natuurlijk schoon.

Omschrijving

Inhoud en gewicht

900 Gram

Kenmerken

  • Corrosief

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.Buiten het bereik van kinderen houden.Na het werken met dit product hands grondig wassen.Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

91171