Neutral Afwasmiddel parfumvrij

500 mlPrijs per LT 2,18
1.09
500 ml

Reinigt je vaat zonder je handen te beschadigen.

  • Effectieve reining van de vaat
  • 0% parfum en 0% kleurstof
  • Dermatologisch getest en goedgekeurd
  • Mild voor de huid

Omschrijving

  • Afwasmiddel

Extra informatie

Neutral 0% afwasmiddel reinigt je vaat zonder de gevoelige huid op je handen te irriteren. De afwas doen is iets dagelijks. Het is voor velen een verplichting die ze liever zouden ontlopen. Maar wanneer je een allergie of een gevoelige huid hebt, kunnen zelfs deze dagelijkse activiteiten een extra last vormen zoals bijvoorbeeld dus de vaat met de hand af te wassen. Met Neutral afwasmiddel is dit probleem verleden tijd. Het afwasmiddel is mild voor je handen, zodat je onbezorgd je vaat kan afwassen. Waar vele afwasmiddelen parfum bevatten en daarmee het risico vergroten op huidirritatie, bevat Neutral afwasmiddel juist 0% parfum en 0% kleurstof. Het afwasmiddel is mild en verwijdert vet en etensresten effectief. Bovendien is de Neutral afwasmiddel dermatologisch getest en goedgekeurd. Met Neutral afwasmiddel kun je je vaat laten blinken, zonder dat jouw handen daar de gevolgen van voelen. Perfect voor de gevoelige huid. Kijk voor de beste schoonmaaktips ook op de website www.cleanipedia.nl. Deze staat vol handige tips en instructies zodat u alles makkelijk, mooi en snel kan schoonmaken. Het omvat onder andere het wassen van kleding, bestrijding van vlekken en vuil, schoonmaken van uw sanitair of meubilair, het verfrissen van uw woning en nog meer! Voor meer informatie over neutral: www.neutral.nl.

Inhoud en gewicht

500 Milliliter

Kenmerken

  • Groene Punt

  • Corrosief

Ingrediënten

Ingrediënten: 15-30% anionogene oppervlakte-actieve stoffen, <1% potassium sorbate

Dosering: 4 ml tot 5 liter water. Voor zeer vieze vaat: 8 ml tot 5 liter water.

Gevarenaanduiding

Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Voorzorgsmaatregelen

P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen.

Leverancier

Unilever
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

Agent

Unilever Nederland B.V. Consumentenservice
Postbus 160 3000 AD Rotterdam

810429