Een afbeelding van Dettol Allesreiniger power & fresh citrus

Dettol Allesreiniger power & fresh citrus

1 lPrijs per LT 3,29
3.29
1 l

Dettol citrus spray zorgt voor een perfecte hygiene in het hele huis. De driedubbele werking verwijdert gemakkelijk vet, voedselresten en vuil. Dit is dettols nummer 1 spray tegen vet.

  • Dettol allesreiniger voor perfecte hygiëne
  • Driedubbele werking: Verwijdert vet, voedselresten en vuil
  • Laat een zichbare glans achter
  • Frisse geur

Omschrijving

  • Allesreiniger sprankelende citroen & limoen

Inhoud en gewicht

1 Liter

Kenmerken

  • Schadelijk (irritatie, bij inademen)

  • Groene Punt

Ingrediënten

Ingrediënten: Bevat minder dan 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums, linalool, limonene

WAARSCHUWING Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Bereiding:
Geschikt voor alle harde en afneembare oppervlakken.
Voor gebruik altijd testen op een onopvallende plaats.

Gebruiksaanwijzing:
Naspoelen is niet nodig met uitzondering van oppervlakken waar het product onverdund gebruikt wordt of op oppervlakken die in contact komen met voedsel.

Verdund:
5 L water + x3 doppen
Dagelijkse reiniging

1 L water + x2 doppen
Hardnekkige vlekken

Onverdund: Op een vochtige doek of direct op het oppervlak aanbrengen. Oppervlak naspoelen.

Niet geschikt voor gelaagde vloeren, hout, stoffen, tapijt, staal, koper en messing.

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

H315:Veroorzaakt huidirritatie.H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Voorzorgsmaatregelen

P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.P102:Buiten het bereik van kinderen houden.P264:Na het werken met dit product de handen grondig wassen.P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.P305+P351+P338:Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen.P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

Op een droge koele plaats.

Leverancier

Reckitt Benckiser Nederland
Siriusdreef 14
2132 WT Hoofddorp
https://www.dettol.nl+31 (0)23 558 45 01

804731