HG X spray tegen mieren

400 mlPrijs per LT 26,23
10.49
400 ml

HGX spray tegen mieren is een snel en langdurig werkend mierenbestrijdingsmiddel. U bestrijdt de mieren tot in het nest!

Omschrijving

Inhoud en gewicht

400 Milliliter

Kenmerken

  • Schadelijk voor het milieu

  • Ontvlambaar

Ingrediënten

Werkzame stoffen en gehalte: Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0,05%.

Gevarenaanduiding

Zeer licht ontvlambare aerosol.Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

Buiten het bereik van kinderen houden.Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. Houd voor het bestrijden van mieren tussen kieren of naden, het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaats. Breng een hoeveelheid HGX spray tegen mieren aan totdat deze plaats zichtbaar vochtig is. Voor het bestrijden van mieren achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en dergelijke hoeft het slangetje niet worden gebruikt. Spuit van een afstand van ongeveer 20cm gelijkmatig over de te behandelen plek. Doe dit door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere
https://www.hg.eu

598551