Een afbeelding van HG X spray tegen mieren

HG X spray tegen mieren

400 mlPrijs per LT 33,13

Alleen in de winkel

13.25
400 ml

Omschrijving

Extra informatie

Hgx spray tegen mieren is een effectief middel tegen mieren in huis en houdt mieren voor weken uit huis na gebruik.0

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Hg doet wat het belooft
Hg ontwikkelt producten vanuit de gedachte dat specifieke problemen om specifieke oplossingen vragen. HG biedt daarom een ruime keuze schoonmaakmiddelen die bestaat uit specifieke en kwalitatief hoogwaardige probleemoplossers voor reiniging, onderhoud en herstel.

Gebruiksaanwijzing
Houd voor het bestrijden van mieren tussen kieren of naden, het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaats. Breng een hoeveelheid hgx spray tegen mieren aan totdat deze plaats zichtbaar vochtig is. Voor het bestrijden van mieren achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en dergelijke hoeft het slangetje niet worden gebruikt. Spuit van een afstand van ongeveer 20cm gelijkmatig over de te behandelen plek. Doe dit door met een zwaaiende beweging het oppervlak licht te bevochtigen.

Inhoud en gewicht

400 Milliliter

Kenmerken

 • Ontvlambaar

 • Schadelijk voor het milieu

Ingrediënten

Werkzame stoffen en gehalte:
Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0,05%.

Samenstelling

Werkzame stoffen en gehalte: Permethrin 0,25%, Tetramethrin 0,05%.

Goed schudden voor gebruik. Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere plaatsen waar mieren zich schuilhouden. Niet toepassen op plaatsen waar voedsel wordt bereid en in apparaten voor de bereiding van voedsel. Niet toepassen op oppervlaktes (zoals harde vloeren of aanrechtbladen) die schoongemaakt worden met water dat (in)direct geloosd wordt op het oppervlaktewater, om in het water levende organismen te beschermen. Kruipende insecten (zoals mieren): Houd of richt het slangetje van de spuitdop op de te behandelen plaatsen en breng een hoeveelheid aan totdat deze plaatsen zichtbaar vochtig zijn. Behandel alle schuilplaatsen achter en onder kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. Het middel blijft 4 tot 6 weken na de bespuiting werkzaam. Voor een goede werking tegen de mieren is een zekere werkingsduur gewenst. Daarom dient men bij het schoonmaken de behandelde plaatsen zoveel mogelijk over te slaan. Controle op het effect en indien nodig herhalen van de behandeling is geboden. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Ruimten waarin de behandeling heeft plaatsgevonden enige tijd grondig ventileren.

Gevarenaanduiding

 • Gevaarlijk
 • Zeer licht ontvlambare aerosol.
 • Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
 • Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

 • Buiten het bereik van kinderen houden.
 • Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 • Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
 • Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 • Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
 • Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren.

Leverancier

HG International b.v.
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere
https://www.hg.eu036 54 94 700

598551