Een afbeelding van Pattex Seconde lijm gel

Pattex Seconde lijm gel

3 gPrijs per KG 996,67
2.99
3 g

Een secondelijm gel voor het nauwkeurig doseren van enkele druppels. Kan worden aangebracht op kleine oppervlakken en onderdelen en is ook geschikt voor verticale verlijmingen. Voor een sterke hechting in dringende situaties of voor dagelijks gebruik.

  • Voor een sterke hechting in dringende situaties of voor dagelijks gebruik
  • Vult zelfs de kleinste scheurtjes
  • Oplosmiddelvrij en gebruiksvriendelijk

Omschrijving

Inhoud en gewicht

3 Gram

Kenmerken

  • Schadelijk

Gevarenaanduiding

Waarschuwing

Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

Voorzorgsmaatregelen

Inademing van damp vermijdenBIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.BIJ CONTACT MET DE HUID: wassen met veel water en zeepInhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de nationale voorschriften

795634