Als een vis in het water

We verkopen graag vis, en het voedingscentrum raadt aan om minimaal één keer per week vis te eten, maar we vinden het ook belangrijk dat er genoeg vis overblijft in onze zeeën en oceanen. Daarnaast is het belangrijk dat de vissen die we verkopen een zo goed mogelijk leven hebben gehad. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en zijn al lange tijd bezig om stappen te zetten voor vissenwelzijn en een duurzamere visketen. Dit doen we door ons eigen inkoopbeleid aan te scherpen, gesprekken te voeren met partners, projecten te initiëren en deel te nemen aan onderzoeken over vissenwelzijn en de klant zo goed mogelijk mee te nemen in ons verhaal.

Inkoop

100% van onze eigen merk vis voldoet aan ons duurzaamheids inkoopbeleid. Dit betekent dat 91% van onze vis MSC of ASC gecertificeerd is, 3% biologisch, en alle overige vis afkomstig is van een betrouwbaar verbeterprogramma (een zogenoemde Fishery of Aquaculture in Improvement Project (FIP/AIP)), of onderzocht is door een externe partij zoals de Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO). Zo is er voor inktvis, rivierkreeft en makreel geen MSC-certificering. Als alternatief heeft ILVO voor ons een onderzoek uitgevoerd om het risiconiveau van deze 3 soorten te beoordelen. De uitkomst voor zowel inktvis, rivierkreeft en makreel is (licht) groen. Dat betekent dat de vangst zich kwalificeert als verantwoord gevangen. Maar ons inkoopbeleid gaat verder dan de basis. We streven ernaar om volledig transparant te zijn in de exacte vangst- en kweekgebieden waar onze vis vandaan komt.

We zetten ook stappen beyond certificering. Vanaf april 2023 stapt Albert Heijn als eerste supermarkt over op een transparante en duurzamere tropische garnalenketen. Hiervoor gaat Albert Heijn een samenwerking aan met garnalenleverancier Klaas Puul, diervoedingsbedrijf Nutreco en vaste tropische garnalenkwekers uit Ecuador. Met deze samenwerking zet Albert Heijn stappen op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn. Het voer wordt uitsluitend gemaakt van ontbossings- en landconversievrije soja. De visolie in het voer wordt deels vervangen door het plantaardige ingrediënt algenolie. Het vismeel zal deels vervangen worden door insectenmeel. Alle vis die daarnaast nog gebruikt wordt voor het garnalenvoer komt uit bijproducten van de visverwerking van gecertificeerde visserijen. Dit zorgt voor een positieve impact op visbestanden en de biodiversiteit van oceanen. De tropische garnalen die Albert Heijn uit Ecuador haalt, worden minder intensief gekweekt, dat betekent meer ruimte voor de garnaal. Het doel is om alle tropische garnalen in onze keten onder betere omstandigheden te kweken. Vanaf april 2024 gaat ons vers assortiment over en starten we ook met het overzetten van de tropische garnalen binnen ons borrel en diepvries assortiment. Dit willen we uiterlijk Q1 2025 gerealiseerd hebben. Vanaf dan worden alle garnalen zonder oognkip gekweekt en elektrisch verdoofd voordat ze worden geslacht.

 

Onderzoek

Ook hebben we ons aangesloten bij de volgende onderzoeken die momenteel lopen:

  • Lid van de Seafood taskforce. We hebben als Albert Heijn een actieve rol om samen met onze leveranciers de traceerbaarheid van de Vietnamese garnalenketen te verbeteren via een nieuwe tool.
  • Initiator, coördinator en sponsor van een onderzoek van de WUR op dierenwelzijn van gekweekte pangasius en zalm. Hierbij wordt onderzoek gedaan naar het verbeteren van dierenwelzijn tijdens kweek, transport en verwerking. Hier werken we samen met onze ketenpartners, ASC en de Dierenbescherming. Het uiteindelijke streven is dat we meerdere vissoorten kunnen aanbieden met een gecertificeerd verhoogd dierenwelzijn.

 

Uitdagingen

Elke vissoort is anders. Sommige vis komt van dichtbij zoals mosselen en Hollandse garnalen. Zalm wordt veel verkocht en wordt bijna altijd gekweekt. Andere vis zoals pangasius komt weer van ver. Per vissoort kunnen er andere stappen nodig zijn om de visketen te verbeteren.

We zijn voortdurend in gesprek met onze leveranciers en denken samen na over de ontwikkelingen op vissenwelzijn. Zo wordt onze kweekzalm al verdoofd voordat ze verwerkt wordt. En is de kweek van onze zalm zo ingericht dat er nagenoeg geen antibiotica nodig is. Voor onze wild gevangen vis onderzoeken we welke vangstmethode het meest dierenvriendelijk en duurzaam is om vervolgens daarop in te zetten.

Over het algemeen is gekweekte zalm bij Albert Heijn zowel ASC als Global G.A.P. gecertificeerd. Door tekort aan ASC, moeten wij soms gekweekte zalm verkopen die niet ASC gecertificeerd kan zijn. In dit geval is de zalm wel nog steeds Global G.A.P. gecertificeerd. Zodra weer beschikbaar, zorgen wij ervoor dat de zalm weer ASC gecertificeerd is. Het tekort aan ASC komt bijvoorbeeld door verschillen in watertemperatuur waardoor zalm langzamer op gewicht komt, of door een tekort aan auditors als gevolg van de COVID pandemie.

Andere uitdagingen waar we mee bezig zijn is het verminderen van watervervuiling, CO2- uitstoot en energieverbruik, en een betere zeebodemkwaliteit. Maar ook de herkomst van het visvoer is belangrijk. En dit allemaal willen we samen met onze kwekers en vissers doen zodat iedereen in de keten duurzame stappen maakt.

Onze verschillende soorten vis

ASC-keurmerk

ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council. Dit keurmerk staat op de gekweekte vis van onze huismerkproducten. Deze vis komt uit kwekerijen die hun invloed op water, natuur en milieu beperken, goed zorgen voor hun vis en hun medewerkers, en rekening houden met omwonenden. Dit keurmerk heeft regels voor minder antibioticagebruik. De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, de viskwekers en wetenschappers.Lees meer over ASC

Vis met het ASC-keurmerk

Een afbeelding van AH
2.29

Uit het assortiment

MSC-Keurmerk

MSC staat voor: Marine Stewardship Council. Dit keurmerk staat op de wild gevangen vis van het AH Huismerk. Het staat voor visserij die niet bijdraagt aan overbevissing, waarbij de schade aan het leven in zee zo beperkt mogelijk is en waarvoor goede beheersregels gelden. Het MSC staat voor duurzame en goed beheerde visserij. Wij zijn initiatiefnemer en sponsor van een project om dierenwelzijncriteria voor kweekvis op te stellen. In dit project wordt samengewerkt met de Wageningen Universiteit, NGO’s (dierenbescherming en ASC) en ketenpartners (viskwekerij en verwerkende industrie).Lees meer over MSC

Vis met het MSC-keurmerk

Garnalen pellen: vaker in Nederland

Behalve vis duurzaam kweken en duurzaam vangen, speelt ook transport een rol als het gaat om milieu-impact. Zo pellen we garnalen steeds vaker in Nederland. Ze liggen dan sneller in de schappen. In 2020 werd 11% van de Hollandse garnalen in Nederland gepeld. Eind 2021 moet dat ongeveer 40% zijn.