Beter voor programma's

We hebben langdurige samenwerkingen met bijna 450 melkveehouders, 100 varkensboeren, 200 pluimveehouders en 360 groente- en fruittelers. Samen investeren we in smaak, kwaliteit, innovatie, dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit, vaak al generaties lang. Binnen het programma maken we afspraken over onder andere duurzaamheid, innovaties en het verdienvermogen binnen onze voedselketen. De basis is een gezonde prijs voor elke boer en teler, in elk seizoen. Nu en in de toekomst. Zo laten we samen de aarde beter achter. Klanten kunnen bewust kiezen voor de duurzamere keuze, door het 'Beter voor Natuur & Boer' logo op producten in de winkel. Als onderdeel hiervan ontwikkelden we 4 unieke en directe samenwerkingen met onze Nederlandse boeren en telers.

CO2-uitstoot in verse kip- en varkensketen inzichtelijk

Samen met onze leveranciers werken we aan verlaging van de klimaatimpact. De afgelopen twee jaar zijn de ketens van kip en varken in kaart gebracht. In 2021 was de klimaatimpact van kip gemiddeld 587 gram CO2e per 100 gram verse eetbare kip. Vers varkensvlees stoot per 100 gram gemiddeld 677 gram CO2e uit. Doordat we nu exact weten wat de CO2-impact voor kip- en varkensproducten is, kunnen we gerichter actie nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Bijvoorbeeld door verduurzaming van veevoer. In de varkensketen is veevoer namelijk verantwoordelijk voor 50% van de totale uitstoot en bij kip zelfs voor 77%. Ook werken we aan het toepassen van reststromen en ontbossingsvrije soja”. Naast vlees en kip wordt ook de impact van rund, zalm, eieren, vleesvervangers en groente en fruit berekend.

Meer informatie

Van land tot klant: onze ketens

Wij verkopen meer dan 11.000 huismerkproducten en meer dan 46.000 producten in totaal. Deze producten halen we van zo dichtbij mogelijk en zo ver weg als nodig. Zo’n grote hoeveelheid producten brengt een verantwoordelijkheid met zich mee ten aanzien van het milieu, dierenwelzijn, biodiversiteit en de mensen die werkzaam zijn in de keten. We willen onze klanten precies kunnen vertellen waar onze producten vandaan komen, wie erbij betrokken zijn en wat ermee is gebeurd. Zo weet iedereen wat-ie eet.

Onze ambitie: gekend en vertrouwd

Achter elk product zit een verhaal: van land tot klant. Op dat verhaal zijn we trots. Wij zijn de verbindende schakel tussen de klant en de boer, teler of leverancier.  

  • Onze ambitie richting 2025 is om alle versketens en 20 ketens van onze houdbare huismerkproducten volledig in kaart te brengen: waar komt een product vandaan, wat zit erin, en onder welke omstandigheden is het gemaakt. 

Zo pakken we het aan 

Wij willen zoveel mogelijk grip op de ketens. Vooral voor onze huismerkproducten kunnen we afspraken maken binnen de hele keten: we hebben een stem in elk stapje dat een product aflegt naar onze winkel.  50% van onze verse groente- en fruitproducten komt uit Nederland en 23% uit de rest van Europa. Kijk op onze wereldkaart om inzicht te krijgen in de 1200 productielocaties van onze huismerkproducten.    

We vinden het belangrijk om onze boeren, telers en andere leveranciers persoonlijk te kennen. Of ze nu om de hoek wonen of aan de andere kant van de wereld. Samen zetten we stappen op het gebied van duurzaamheid. Voor onze versketens doen we dit middels onze meerjarenprogramma’s Beter Voor. Daarnaast helpen duurzaamheidskeurmerken ook een handje mee.

Lees alles over onze ketens in het Missieverslag 2021

Wat betekent het keurmerk op mijn boodschappen? 

De keurmerken die we gebruiken zijn beoordeeld door Milieu Centraal en zijn te vinden in de Keurmerkenwijzer. Veel van de keurmerken zijn zelfs topkeurmerken of topbedrijfslogo’s. Een topkeurmerk geeft aan dat het product voldoet aan strenge eisen voor milieu, dierenwelzijn en/of mens & werk, een topkeurmerk heeft vooruitstrevende eisen, is transparant en de controle is onafhankelijk en betrouwbaar.

Wij  gebruiken ook verschillende certificeringen zonder dat er een keurmerk of logo op de verpakking terug te vinden is. Bijvoorbeeld: palmolie. 100% van de palmolie die verwerkt wordt in onze eigen merk producten is gecertificeerd onder het RSPO. Wij zetten bewust geen logo op de verpakking, omdat palmolie vaak een heel klein onderdeel van de ingrediënten van een product is (vaak minder dan 1%), en omdat verpakkingen van producten die palmolie bevatten vaak te klein zijn.