Als een vis in het water

We verkopen graag vis, maar we vinden het belangrijk dat er genoeg vis overblijft in onze zeeën en oceanen. 100% van onze huismerkvis voldoet aan ons duurzame inkoopbeleid. Dit betekent dat 95% van onze vis MSC of ASC gecertificeerd is en alle overige vis afkomstig is van een betrouwbaar Fishery of Aquaculture verbeterprogramma (FIP/AIP) of onderzocht is door een externe partij zoals de Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO).

Duurzaam gevangen en verantwoord gekweekte vis

Het MSC- en ASC-keurmerk zijn beide onafhankelijke non-profit organisaties die wereldwijd actief zijn. Deze keurmerken garanderen dat vis duurzaam gevangen is (MSC) of verantwoord gekweekt (ASC), maar ook naar het milieu en of een visserij goed beheerd wordt. Hiervoor werken deze organisaties nauw samen met onderzoekers, biologen en milieuorganisaties.

  • Helaas is er voor inktvis en rivierkreeft geen MSC-certificering. Als alternatief hebben we daarom ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) ingeschakeld. ILVO heeft een onderzoek uitgevoerd om het risiconiveau van deze 2 soorten te beoordelen. De uitkomst voor zowel inktvis als rivierkreeft is (licht) groen. Dat betekent dat de vangst zich kwalificeert als verantwoord gevangen.

Onze verschillende soorten vis

ASC-keurmerk

ASC staat voor Aquaculture Stewardship Council. Dit keurmerk staat op de gekweekte vis van onze huismerkproducten. Deze vis komt uit kwekerijen die hun invloed op water, natuur en milieu beperken, goed zorgen voor hun vis en hun medewerkers, en rekening houden met omwonenden. Dit keurmerk heeft regels voor minder antibioticagebruik. De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, de viskwekers en wetenschappers.Lees meer over ASC

Vis met het ASC-keurmerk

MSC-Keurmerk

MSC staat voor: Marine Stewardship Council. Dit keurmerk staat op de wild gevangen vis van het AH Huismerk. Het staat voor visserij die niet bijdraagt aan overbevissing, waarbij de schade aan het leven in zee zo beperkt mogelijk is en waarvoor goede beheersregels gelden. Het MSC staat voor duurzame en goed beheerde visserij. Wij zijn initiatiefnemer en sponsor van een project om dierenwelzijncriteria voor kweekvis op te stellen. In dit project wordt samengewerkt met de Wageningen Universiteit, NGO’s (dierenbescherming en ASC) en ketenpartners (viskwekerij en verwerkende industrie).Lees meer over MSC

Vis met het MSC-keurmerk

Garnalen pellen: vaker in Nederland

Behalve vis duurzaam kweken en duurzaam vangen, speelt ook transport een rol als het gaat om milieu-impact. Zo pellen we garnalen steeds vaker in Nederland. Ze liggen dan sneller in de schappen. In 2020 werd 11% van de Hollandse garnalen in Nederland gepeld. Eind 2021 moet dat ongeveer 40% zijn.