Als een vis in het water

Vis eten is gezond én lekker. We moeten er natuurlijk wel op letten dat er genoeg vis overblijft in onze zeeën en oceanen. Hoe doen we dat? Samen met onze leveranciers en met het Wereld Natuurfonds letten we er op dat onze vis uit gezonde visbestanden of verantwoorde kweek komt. Hierdoor gaan we overbevissing tegen.

Duurzaam gevangen en verantwoord gekweekt vis

Onze verantwoord gevangen vis is gemakkelijk te herkennen aan het MSC of ASC keurmerk. Wij lopen voorop ten aanzien van de verduurzaming van vis. Het MSC en ASC keurmerk zijn beiden onafhankelijke non-profit organisaties die wereldwijd actief zijn. Dit keurmerk kijkt naar de manier waarop de vis gevangen of gekweekt wordt, maar ook naar het milieu en of het een goedbeheerde visserij is. Hiervoor werken ze nauw samen met onderzoekers, biologen en milieuorganisaties.

Helaas is er voor inktvis en rivierkreeft geen MSC-certificering. Als alternatief hebben we daarom ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) ingeschakeld. ILVO heeft een onderzoek uitgevoerd om het risiconiveau van deze twee soorten te beoordelen. De uitkomst voor zowel inktvis als rivierkreeft is (licht) groen. Dat betekent dat de vangst zich kwalificeert als verantwoord gevangen.

ASC-keurmerk

ASC staat voor: Aquaculture Stewardship Council. Dit keurmerk staat op de gekweekte vis van het Albert Heijn Eigen Merk. Deze vis komt uit kwekerijen die hun invloed op water, natuur en milieu beperken, goed zorgen voor hun vis en hun medewerkers, en rekening houden met omwonenden. Dit keurmerk heeft regels voor minder antibioticagebruik. De criteria zijn opgesteld door het Wereld Natuur Fonds in samenwerking met Initiatief Duurzame Handel, de viskwekers en wetenschappers.

Vis met het ASC-keurmerk

MSC-Keurmerk

MSC staat voor: Marine Stewardship Council. Dit keurmerk vind je op de duurzaam wildgevangen vis van het Albert Heijn Eigen Merk. Het staat voor visserij die niet bijdraagt aan overbevissing, waarbij de schade aan het leven in zee zo beperkt mogelijk is en waarvoor goede beheersregels gelden. Het MSC strijd voor duurzame en goed beheerde visserij.Bestel hier meer verantwoorde vis

Vis met het MSC-keurmerk