Beter voor Kip, Natuur & Boer

Samen met 200 vaste Nederlandse pluimveehouders zetten we de komende jaren een grote stap vooruit op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en transparantie in de kippenketen. Zo ligt er in 2023 alleen vlees van scharrelkippen met minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming in de schappen. Dit is als onderdeel van het programma Beter voor Kip, Natuur & Boer.

Lees het uitgebreide artikel

'Beter' betekent voor...

Kip

  • In 2023 ligt er alleen nog vlees van scharrelkippen met minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming in de schappen. Deze kippen zijn van een langzaam groeiend ras en leven langer.

  • Ze kunnen rondscharrelen in stallen met daglicht en een overdekte uitloop.

  • Ook krijgen ze extra speelmateriaal en strooigraan en wordt de gezondheid en het welzijn van individuele dieren nog scherper in de gaten gehouden.

Natuur

Om de klimaatimpact van ons kippenvlees te verkleinen, willen we dat de keten in 2030 minimaal 15% minder CO2 gaat uitstoten in vergelijking met 2018.

  • Door de overgang naar scharrelkip zal de uitstoot van fijnstof en ammoniak op de bedrijven naar verwachting halveren.

  • Alle pluimveehouders gaan over op groene stroom en de kippenmest zal circulair worden verwerkt.

  • De herkomst van alle ingrediënten in het kippenvoer wordt traceerbaar. We werken daarnaast ook aan de verduurzaming van het kippenvoer.

Boer

  • De basis van het programma is een eerlijk verdienmodel voor iedereen, nu en in de toekomst. Centraal hierbij staat een samenwerking die gericht is op de lange termijn met gezonde prijzen en afzetgarantie voor de boer. Zo kunnen onze pluimveehouders op een verantwoorde manier verduurzamen. Voor de extra kosten die boeren binnen het programma maken, krijgen ze een vergoeding van ons.

  • Alle stappen die we zetten, worden nauwkeurig vastgelegd in een informatiesysteem dat werkt met technieken als blockchain en DNA-tracering. Zo maken we de hele kippenketen transparant en weten we precies waar ons vlees vandaan komt.

Onze verschillende kippen

Samen met onze boeren werken we aan de leefomstandigheden van de kippen. Daarbij gaan we verder dan wet- en regelgeving en zoeken we de juiste balans tussen diervriendelijkheid en milieu-effecten.

Bekijk hoe onze kippen leven

AH Kip

De AH Kip is een ras dat van nature langzamer groeit en dat vitaal en sterk is. Hierdoor is het gebruik van antibiotica bijna niet meer nodig. De kippen, die afkomstig zijn van Nederlandse boerderijen, hebben bovendien meer leefruimte ten opzichte van de wettelijke standaard (15 tot 16 in plaats van maximaal 22 kippen per m2). Verder liggen er strobalen als afleiding voor de kippen en heeft de stal een goede bodembedekking. Ze hebben een natuurlijk dag- en nachtritme en worden zo’n 49 dagen oud (10 dagen langer dan vergelijkbare kip van een snelgroeiend ras).Naar AH Kip

Populaire AH kip

AH Scharrelkip

Deze kippen van Nederlandse boerderijen zijn van een sterk en robuust ras, hebben een overdekte uitloop waar ze minimaal 8 uur per dag kunnen scharrelen en ze krijgen gevarieerde voeding. In de stal is daglicht. De kippen krijgen meer tijd om te groeien (minimaal 56 dagen) en zijn daarom sterker. 98% van de scharrelkippen krijgt gedurende hun leven geen antibiotica. Het natuurlijke gedrag en de voeding met meer granen zorgen voor een goede kwaliteit scharrelvlees. Er zijn strobalen om mee te spelen of om op te klimmen. Deze scharrelkip heeft 1 ster van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.Naar AH Scharrelkip

Populaire AH Scharrelkip

AH Franse scharrelkipfilet

De AH Franse scharrelkippen zijn van een sterk, langzaam groeiend ras. Ze leven op kleinschalige boerderijen in de streek Pays de Loire in Frankrijk. De kippen scharrelen minimaal 8 uur per dag buiten en krijgen 100% natuurlijke voeding. Antibiotica wordt vrijwel niet gebruikt. Deze scharrelkip heeft 2 sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.Naar AH Franse scharrelkipfilet

Populaire AH Franse scharrelkipfilet

AH Biologische Kip

De AH biologische kippen zijn van een robuust en langzaam groeiend ras uit de Belgische Ardennen. De kippen kunnen minimaal 8 uur per dag uitlopen in de open lucht. Door de begroeiing kunnen ze ook beschutting opzoeken. Onze biologische kippen krijgen 100% biologische voeding, minder dan 5% van de kippen krijgt antibiotica. Ze leven gemiddeld ten minste 71 dagen. In de stal is daglicht. Deze biologische kip heeft 3 sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming.Naar AH Biologische kip

Populaire AH Biologische kip

Kipvleeswaren bij de versafdeling Beter leven

Alle kip bij Albert Heijn heeft in 2023 minimaal 1 ster Beter leven. Bij onze kipvleeswaren van de versafdeling is dat nu al het geval. Dit jaar worden daar ook al onze vleeswaren in zelfbediening aan toegevoegd.

Ontdek zelf