Beter voor Kip, Natuur & Boer

Samen met 200 vaste Nederlandse pluimveehouders zetten we de komende jaren een grote stap vooruit op het gebied van dierenwelzijn, klimaat en transparantie in de kippenketen. In oktober 2022 heeft al onze kipvleeswaren en het grootste deel van het reguliere kip assortiment al 1 ster Beter Leven Keurmerk. Deze kippen zijn van een langzaam groeiend ras, leven langer en krijgen meer leefruimte. Dit is als onderdeel van het programma Beter voor Kip, Natuur & Boer.

'Beter' betekent voor...

Kip

  • Vanaf oktober 2022 is al ons kippenvlees scharrel en 1 ster Beter Leven keurmerk. Deze kippen zijn van een langzaam groeiend ras, leve langer en krijgen meer leefruimte.

  • Ze kunnen rondscharrelen in stallen met daglicht en een overdekte uitloop.

  • Ook krijgen ze extra speelmateriaal en strooigraan en wordt de gezondheid en het welzijn van individuele dieren nog scherper in de gaten gehouden.

  • In het beoordelingsschema onderaan de pagina is aangegeven welke eisen wij naast het 1 ster Beter Leven Keurmerk nog meer stellen.

Natuur

Om de klimaatimpact van ons kippenvlees te verkleinen, willen we dat de keten in 2030 minimaal 15% minder CO2 gaat uitstoten in vergelijking met 2018.

  • Door de overgang naar scharrelkip zal de uitstoot van fijnstof en ammoniak op de bedrijven naar verwachting halveren.

  • Alle pluimveehouders gaan over op groene stroom en de kippenmest zal circulair worden verwerkt.

  • De herkomst van alle ingrediënten in het kippenvoer wordt traceerbaar. We werken daarnaast ook aan de verduurzaming van het kippenvoer.

Boer

  • De basis van het programma is een eerlijk verdienmodel voor iedereen, nu en in de toekomst. Centraal hierbij staat een samenwerking die gericht is op de lange termijn met gezonde prijzen en afzetgarantie voor de boer. Zo kunnen onze pluimveehouders op een verantwoorde manier verduurzamen. Voor de extra kosten die boeren binnen het programma maken, krijgen ze een vergoeding van ons.

  • Alle stappen die we zetten, worden nauwkeurig vastgelegd in een informatiesysteem dat werkt met technieken als blockchain en DNA-tracering. Zo maken we de hele kippenketen transparant en weten we precies waar ons vlees vandaan komt.

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe het Beter voor Kip, Natuur & Boer programma tot stand is gekomen, wat het precies is, en wat het doel is? Lees meer in de handleiding van het programma. Mocht je er nog verder in willen duiken, bekijk dan ook het beoordelingsschema om een beeld te krijgen van de voorwaarden.

Bekijk hier de handleiding