Beter voor Koe, Natuur & Boer

Albert Heijn en Royal A-ware, onze zuivelproducent, hebben samen het Beter voor Koe, Natuur en Boer programma opgezet. Met dit programma gaan we terug naar boeren zoals het bedoeld is, waarbij koe, natuur en boer met elkaar in balans zijn. Doordat er inmiddels 350 melkveehouders deelnemen aan dit programma, weten we precies waar onze zuivel vandaan komt.

‘Beter’ betekent voor...

Koe

  • Het aantal koeien brengen we in balans met het aantal hectares grasland. Koeien krijgen hoofdzakelijk gras te eten.
  • Het comfort van de koeien is belangrijk. Zo is er voor elke koe een zacht ligbed en is er extra aandacht voor de gezondheid en welzijn van kalfjes.

Natuur

  • Door niet meer te ploegen wordt CO2 vastgelegd in de bodem en dat is beter voor het milieu. Ons bodemprogramma is uniek. Met speciale zaden bevorderen we de biodiversiteit van de bodem en ontstaat er een kruidenrijk grasland. Zo wordt de bodem gezonder en veerkrachtiger én zien we meer weidevogels in onze graslanden.
  • Door insectenhotels en bijenkasten te plaatsen, helpen we mee aan natuurlijke bestuiving. Ook zijn insecten belangrijk voedsel voor weidevogels. Weidevogelkuikens worden goed beschermd door het kruidenrijke grasland.

Boer

  • Voor dit programma krijgen onze boeren een extra vergoeding. Zij gebruiken uitsluitend groene stroom en zorgen goed voor hun dieren. In 2021 streven we met al onze Beter voor Koe, Natuur & Boer-melkveehouders naar CO2-reductie. Dit doen we bijvoorbeeld door de CO2 die wordt uitgestoten bij het produceren gelijk te maken aan de CO2 die in de grond wordt vastgehouden.

Meer weten?

Milieu Centraal beoordeelde het programma als ‘top bedrijfslogo' – de hoogst haalbare score! Wil je meer informatie over hoe “Beter Voor” tot stand is gekomen, wat het precies is, en wat het doel is? Lees meer in de handleiding van het programma. Mocht je er nog verder in willen duiken, bekijk dan ook het beoordelingsschema om een beeld te krijgen van de voorwaarden.

Lees meer over het programma

Bekijk de video over de duurzame zuivelketen

Bekijk de video