Beter voor koe, natuur en boer

Om een duurzamere en transparantere zuivelketen te bereiken, hebben Albert Heijn en Royal A-ware het Beter voor koe, natuur en boer programma opgezet. We gaan met dit programma terug naar boeren zoals ze bedoeld zijn, waarbij de koe, natuur en boer met elkaar in balans zijn.

Doordat er inmiddels 300 melkveehouders deelnemen aan dit programma, weten we precies waar onze zuivel vandaan komt. Daar zijn we trots op! Duurzamere zuivel is namelijk beter voor de koe, de natuur en de boer. Kaas en zuivel producten die gemaakt zijn van deze melk, herken je aan het logo.

‘Beter’ betekent voor...

koe:

Het aantal koeien brengen we in balans met het aantal hectares grasland en de koeien krijgen hoofdzakelijk gras te eten. Daarnaast is er extra aandacht voor het comfort van de koeien. Zo is er bijvoorbeeld voor iedere koe een zacht ligbed beschikbaar en is er extra aandacht voor de gezondheid en welzijn van kalfjes.

natuur:

Door niet meer te ploegen wordt CO2 vastgelegd in de bodem, wat resulteert in klimaatwinst. Echt uniek is ons bodemprogramma. Dankzij speciale zaden bevorderen we de biodiversiteit van de bodem en ontstaat er een kruidenrijk grasland. Hierdoor wordt de bodem gezonder en veerkrachtiger én zien we meer weidevogels terug in onze graslanden. Door daarnaast ook insectenhotels en bijenkasten te plaatsen helpen we mee aan natuurlijke bestuiving en daarnaast zijn insecten belangrijk voedsel voor weidevogels. Ook biedt kruidenrijk grasland bescherming voor weidevogelkuikens.

boer:

Voor dit programma krijgen onze boeren een extra vergoeding. Zij gebruiken uitsluitend groene stroom en zorgen goed voor hun dieren. Het is ook niet zo gek dat we trots zijn op onze zuivelketen.

Positieve resultaten

Door de hoeveelheid deelnemende melkveehouders, beschikt inmiddels 40% van de Albert Heijn-eigenmerk-producten in het zuivelschap over het Beter voor koe, natuur en boer logo.

In de eerste jaren van het programma zijn mooie resultaten behaald op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit. Nu is het tijd voor nieuwe stappen!

Naast de nieuwe doelen op het gebied van dierenwelzijn en biodiversiteit, heeft het vernieuwde programma als doel om in 2021 klimaatneutrale melk van de boerderij te produceren.

Lees meer in het persbericht

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe “Beter Voor” tot stand is gekomen, wat het precies is, en wat het doel is?

Bekijk dan de handleiding

Meer weten?

Wil je meer weten over alle voorwaarden die het programma beter voor de koe, de natuur en de boer maken?

Bekijk dan het beoordelingsschema hier
Bekijk de video
In deze video nemen we je mee in de duurzame zuivelketen.

Bekijk de video