Beter voor Koe, Natuur & Boer

Albert Heijn en Royal A-ware, onze zuivelproducent, hebben samen het Beter voor Koe, Natuur en Boer programma opgezet. Met dit programma gaan we terug naar boeren zoals het bedoeld is, waarbij koe, natuur en boer met elkaar in balans zijn. Doordat er inmiddels 450 melkveehouders deelnemen aan dit programma, weten we precies waar onze zuivel vandaan komt.

Bekijk de brochure
View brochure (ENG)

Stichting Beter voor Natuur & Boer

Sinds november 2023 is de onafhankelijke Stichting Beter voor Natuur & Boer opgericht. Het huidige bedrijfsprogramma van Albert Heijn is de basis voor de certificeringsvoorwaarden van de Beter voor Natuur & Boer certificatieschema's die door de onafhankelijke stichting worden beheerd. Deelnemers aan het bedrijfsprogramma van Albert Heijn starten in 2024 de transitie naar certificatie volgens het Beter voor Natuur & Boer certificatieschema. Albert Heijn zal de Stichting Beter voor Natuur & Boer verzoeken dat zij gedurende een overgangsperiode het bedrijfslogo Beter voor Natuur & Boer met toestemming van de stichting kan blijven gebruiken

 

‘Beter’ betekent voor...

Koe

  • Het aantal koeien brengen we in balans met het aantal hectares grasland. Koeien krijgen hoofdzakelijk gras te eten.
  • Het comfort van de koeien is belangrijk. Zo is er voor elke koe een zacht ligbed en is er extra aandacht voor de gezondheid en welzijn van kalfjes.
  • We werken samen met de boeren en experts aan betere en meetbare gezondheid op klauw- en uiergezondheid.

  • Onze koeien lopen 180 dagen in de wei.

Natuur

  • Door niet meer te ploegen wordt CO2 vastgelegd in de bodem en dat is beter voor het milieu. Ons bodemprogramma is uniek. We zaaien kruiden en klaver in, daarmee bevorderen we de biodiversiteit van de bodem en ontstaat er een kruidenrijk grasland. Zo wordt de bodem gezonder en veerkrachtiger én zien we meer weidevogels in onze graslanden.
  • Door insectenhotels en bijenkasten te plaatsen, helpen we mee aan natuurlijke bestuiving. Ook zijn insecten belangrijk voedsel voor weidevogels. Weidevogelkuikens worden goed beschermd door het kruidenrijke grasland.
  • De manier van werken in het Beter Voor Koe Natuur is natuur inclusief.

Boer

  • Voor dit programma krijgen onze boeren een extra vergoeding. Zij gebruiken uitsluitend groene stroom en zorgen goed voor hun dieren. We streven met al onze Beter voor Koe, Natuur & Boer-melkveehouders naar een zo laag mogelijke CO2 footprint. Dit doen we bijvoorbeeld door de CO2 die wordt uitgestoten bij het produceren gelijk te maken aan de CO2 die in de grond wordt vastgehouden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over hoe “Beter Voor” tot stand is gekomen, wat het precies is, en wat het doel is? Lees meer in de handleiding van het programma. Mocht je er nog verder in willen duiken, bekijk dan ook het beoordelingsschema om een beeld te krijgen van de voorwaarden.

Bekijk hier de handleiding

Bekijk de video over de duurzame zuivelketen

Bekijk de video