De lekkerste groente en fruit door jarenlange samenwerking met onze telers

Wij zijn zorgzaam voor land en natuur en zijn met onze groenten en fruit voortrekker in het gebruik van natuurlijke bestrijdingsmiddelen. We zijn constant op zoek, in nauwe samenwerking met onze telers, naar alternatieve teeltmethoden, waardoor insecten en verstuivers beter hun werk kunnen doen.

Daarnaast laat Albert Heijn de akkerranden bloeien door een samenwerking met aardappeltelers en Natuurmonumenten, waardoor de biodiversiteit vergroot wordt. We hebben het grootste aanbod biologische groente en fruit en experimenteren met “de teelt van de toekomst” door bijvoorbeeld een proef met vertical farming en de teelt van sla op water.

Lees meer over samenwerking Albert Heijn en Natuurmonumenten

Verduurzaming groente- en fruitteelt

Bekijk de video

Werkt Albert Heijn samen met vaste telers en leveranciers?

Ja, we hebben vaak een jarenlange samenwerking met onze telers. De oudste samenwerking gaat al bijna 60 jaar terug: zo lang levert Martinavarro al de lekkerste mandarijnen aan Albert Heijn.

Waarom komt niet alle groente en fruit uit Nederland?

Albert Heijn koopt groenten en fruit zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als noodzakelijk. De helft van de groenten bij Albert Heijn komt uit Nederland. Vooral in de zomer halen we producten uit eigen land. In de winter zijn er minder producten beschikbaar en halen we bijvoorbeeld de aardbeien uit het buitenland. Het kost onnodig veel energie om deze producten in Nederland in de kassen te produceren.

Naar groente en fruit producten

Eerste oogst ‘sla op water’

Albert Heijn, Koninklijke Vezet en B-Four Agro zetten zich in voor duurzame teelt. Hoe beheers je als kweker van sla het wisselvallige Nederlandse klimaat? Hoe zorg je ervoor dat er minder mest of kunstmest in het oppervlaktewater terecht komt en hoe beperk je het gebruik van bestrijdingsmiddelen? Door: sla op water te kweken.

Lees bericht


Hieraan zitten de volgende voordelen:

  • Het hele jaar beschikbaar

  • Constante kwaliteit (beheerst klimaat, geen ongedierte en ziektes)

  • Minder CO2-uitstoot

  • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Loading interface...