De AH Foundation

De AH Foundation, opgericht in 2007, draagt bij aan projecten op het gebied van wonen, scholing, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers en lokale gemeenschappen van Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse groente- en fruitleveranciers van Albert Heijn. De AH Foundation sluit aan bij de missie van Albert Heijn ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ en draagt bij aan een gezonde, sociale en duurzame samenleving.


In de eerste jaren richtte de AH Foundation zich overwegend op projecten die helpen bij het voorzien in basisbehoeften op het gebied van gezondheid, huisvesting en onderwijs. In een later stadium is besloten de focus te verbreden en ons ook te richten op persoonlijke ontwikkeling. Het gaat daarbij om projecten waarbij mensen gelegenheid krijgen persoonlijke vaardigheden (verder) te ontwikkelen waardoor mensen steeds minder afhankelijk van hulp zijn. Zodoende zijn zij beter in staat controle over hun eigen toekomst te nemen.

Bij de uitvoering van de projecten wordt de AH Foundation geadviseerd door Solidaridad en FairMatch Support.

Nieuwe fase

Met het 15-jarig jubileum is de tijd rijp voor een nieuwe fase in de samenwerking waarin de focus ligt op twee thema's: het verder verbeteren van de leefomstandigheden van medewerkers en ontwikkelingen gericht op het milieu die tegelijkertijd een positieve invloed hebben op het dagelijks leven van medewerkers. Een voorbeeld hiervan is het ondersteunen van leveranciers bij het omzetten van organisch afval in biogas waarmee gekookt kan worden. Of het aanbieden van trainingen aan medewerkers om hun positie te verbeteren. Met deze nieuwe richting sluit de AH Foundation nog beter aan bij de missie van Albert Heijn die bijdraagt aan een gezondere, sociale en duurzamere en socialere samenleving.

Impactonderzoek

Via onafhankelijk impactonderzoek wordt meer inzicht verkregen in de sociale- en milieueffecten van de huidige inkoop- en productieprocessen van onze groente en fruitleveranciers die zijn aangesloten bij de AH Foundation. Op basis hiervan kunnen zij nieuwe voorstellen doen voor projecten die bijdragen aan bovengenoemde thema’s. Met advies van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad – en een representatieve groep medewerkers van de leverancier worden nieuwe projecten bepaald die aansluiten bij de behoefte van de medewerkers en lokale gemeenschappen.

Op dit moment is het merendeel van onze Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse groenten- en fruit leveranciers aangesloten bij de AH Foundation en het is onze ambitie om het bereik van de AH Foundation verder te vergroten door al onze groente- en fruitleveranciers aan te laten sluiten bij de AH Foundation.

Projecten op het gebied van gezondheid

 • Azura (Marokko) levert snoep- en cherrytomaten aan Albert Heijn. Azura, de AH Foundation en de medewerkers sloegen samen een 175 m diepe waterput. 600 huishoudens en de dorpsschool hebben nu toegang tot vers gefilterd drinkwater. Daarnaast is er een centrum voor gehandicapte kinderen opgezet dat paramedische zorg, onderwijs in groepsverband en één op één en recreatie voor kinderen biedt die niet naar reguliere scholen kunnen. Ook kunnen jongvolwassenen met een handicap hier een beroepsopleiding volgen.
 • Selby (Zimbabwe) levert peulen, sugarsnaps en passiefruit. Samen met de AH Foundation werden de leefomstandigheden van Selby’s medewerkers verbeterd. Zo kwamen er stenen huizen, elektra, stromend water, sanitair én een multifunctioneel ontmoetingscentrum.
 • Banasan (Colombia) levert bananen aan Albert Heijn. De AH Foundation startte hier het project Building Dreams dat de woonomstandigheden en sanitaire voorzieningen van in totaal 130 gezinnen met een laag inkomen verbeterd.

Projecten op het gebied van wonen

 • Favorita (Ecuador) levert bananen aan Albert Heijn. De AH Foundation ondersteunt de plaatselijke middelbare school bij bananenleverancier Favorita. Deze school ontwikkelde een speciaal programma om scholieren te helpen bij het ontwikkelen van technische en communicatieve vaardigheden. Scholieren krijgen op hoog niveau les over ondernemerschap, waar ook het succes van Favorita onderdeel van is. Managers delen hun ervaringen met scholieren en motiveren hen om hun dromen en doelen te realiseren.
  Gemiddeld 43% van de geslaagde scholieren kiest daarna voor een baan in de bananen- of zuivelindustrie. Een mooi voorbeeld van hoe zakelijke belangen (groei kunnen doormaken door aanbod van genoeg opgeleid personeel) en gemeenschappelijke belangen (ontwikkeling en loopbaankansen) hand in hand kunnen gaan.
 • Suiderland Plase (Zuid-Afrika) levert citrus en druiven aan Albert Heijn. De AH Foundation heeft in de buurt van de boerderijen en de boomgaarden multifunctionele ontmoetingscentra gebouwd voor kinderopvang en eindexamenbegeleiding. In de hostels voor de arbeiders zijn nieuwe voorzieningen aangelegd als een recreatieruimten, gezamenlijke keuken, wifi voorzieningen, televisies, verbetering van de bedden met nieuwe matrassen en sportfaciliteiten.
 • FLP (Peru) levert mango’s aan Albert Heijn. De AH Foundation is samen met FLP een programma gestart bij 7 scholen uit de omgeving, waarbij onderwijzers (lagere school) getraind worden in nieuwe lesmethoden. Ouders worden meer bij de school betrokken en er zijn extra reken- en taallessen met kinderen. In totaal hebben we hiermee beter onderwijs voor ruim 800 kinderen.

Projecten op het gebied van onderwijs

 • Favorita (Ecuador) levert bananen aan Albert Heijn. De AH Foundation ondersteunt de plaatselijke middelbare school bij bananenleverancier Favorita. Deze school ontwikkelde een speciaal programma om scholieren te helpen bij het ontwikkelen van technische en communicatieve vaardigheden. Scholieren krijgen op hoog niveau les over ondernemerschap, waar ook het succes van Favorita onderdeel van is. Managers delen hun ervaringen met scholieren en motiveren hen om hun dromen en doelen te realiseren.
  Gemiddeld 43% van de geslaagde scholieren kiest daarna voor een baan in de bananen- of zuivelindustrie. Een mooi voorbeeld van hoe zakelijke belangen (groei kunnen doormaken door aanbod van genoeg opgeleid personeel) en gemeenschappelijke belangen (ontwikkeling en loopbaankansen) hand in hand kunnen gaan.
 • Suiderland Plase (Zuid-Afrika) levert mandarijnen aan Albert Heijn. De AH Foundation heeft in de buurt van de boerderijen en de boomgaarden multifunctionele ontmoetingscentra gebouwd voor kinderopvang en eindexamenbegeleiding.
 • FLP (Peru) levert mango’s aan Albert Heijn. De AH Foundation is samen met FLP een programma gestart bij 7 scholen uit de omgeving, waarbij onderwijzers (lagere school) getraind worden in nieuwe lesmethoden. Ouders worden meer bij de school betrokken en er zijn extra reken- en taallessen met kinderen. In totaal hebben we hiermee beter onderwijs voor ruim 800 kinderen.

Projecten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling

 • Mouton Citrus (Zuid-Afrika) levert aan Albert Heijn hand- en perssinaasappelen, citroenen en mandarijnen. In samenwerking met de AH Foundation is er voor elke plantage een ontmoetingscentrum gebouwd: een vaste post voor kinderopvang, gezondheidszorg, onderwijs en sociale activiteiten. In 2018 kwam er een mobiele kliniek met een extra parttime verpleegkundige en werden de sportfaciliteiten verbeterd. Recent is daar een mobiele kliniek met een extra parttime verpleegkundige aan toegevoegd, zijn de sportfaciliteiten verder verbeterd en momenteel wordt er gewerkt aan een tehuis voor senioren.
 • Komati (Zuid-Afrika) levert grapefruit aan Albert Heijn. Nadat basisfaciliteiten zoals crèches en klinieken gerealiseerd waren, wordt er geïnvesteerd in trainings- en opleidingscentra waar mensen zich persoonlijk verder kunnen ontwikkelen.

Ontdek producten van de AH Foundation