Duurzame soja

Om soja te kunnen verbouwen worden wereldwijd grote stukken bos, savanne en weidegebieden omgezet in sojaakkers. Dit is onder meer bedreigend voor de biodiversiteit en heeft gevolgen voor de bestaansmiddelen van plaatselijke gemeenschappen.

Albert Heijn accepteert daarom geen soja voor gebruik in onze (in)directe toeleveringsketens die in verband gebracht kan worden met ontbossing of landconversie die na 1 augustus 2020 heeft plaatsgevonden. Wij gaan samen met onze leveranciers en alle schakels in onze toeleveringsketen werken om een aanpak te implementeren om dit te kunnen borgen.

Wat betekent dit?

Deze toezegging bouwt voort op een eerdere toezegging dat in 2025 100% van de hoger risico soja (afkomstig uit Zuid Amerika) fysiek ontbossings- / conversievrij gecertificeerd moet zijn in tegenstelling tot het kopen van alleen RTRS credits (RTRS is een standaard voor verantwoorde soja die wordt ondersteund door zo’n 200 sojaproducenten, -handelaren, -verwerkers, voedingsmiddelenbedrijven, banken en maatschappelijke organisaties.). Voor de soja in onze Beter Voor ketens streven we hiernaar in 2023. Albert Heijn dekt al sinds 2017 jaarlijks 100% van het volume van hoger risico soja door inkoop van RTRS Credits.

Met deze toezegging bouwen we ook voort op het werk dat we zijn begonnen met True Code. True Code gebruikt een open source unique identifier code om locaties die gelinkt zijn aan specifieke producten door de keten heen te kunnen identificeren. Dit is een eerste stap in het transparant maken van de oorsprong van de soja die verwerkt wordt in onze producten.